Hakkımızda

  Laboratuvar Müdürlüğümüz; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’nın 21/07/1987 tarih ve AİD/G-1-291 sayılı yazıları ile Bakanlık İl Müdürlüğü’ne bağlı bir kuruluş olarak 05/12/1988 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir.

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 16/01/1995 tarih ve MKD-BAHB.2.14.95/5 sayılı Olur’ları gereğince Laboratuvar Müdürlüğümüz doğrudan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. Laboratuvar Müdürlüğümüz; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’ nın 01/12/2000 tarih ve MKD.BDR.2.05.2000/4074 sayılı yazıları ile tekrar Burdur İl Tarım Müdürlüğü’ ne bağlı bir kuruluş haline getirilmiştir.

  Kuruluşumuz, 03/06/2011 tarih ve 639 sayılı K.H.K. ile kurulan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na doğrudan bağlı taşra teşkilatı konumuna gelmiş olup çalışmalarımızı halen bu kapsamda yürütmekteyiz.

''