Kalite Yönetim

23 Ocak 2001 tarihli Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi gereği Kalite Yönetim Birimi oluşturulmuştur. 01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve görevleri Hakkında Yönetmelik gereği çalışmalarını devam ettirmektedir.

Deney hizmetlerinin kalitesini artırma konusundaki çalışmalar ve arayışlar, dünyada ve ülkemizde gittikçe daha fazla önem kazanmakta ve ilgi uyandırmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte artış gösteren ürün çeşitliliği ve işlevselliği, beraberinde; kalite, teknik emniyet, dayanıklılık, kullanım gayesine uygunluk yönlerinden ürünlerden beklentilerin yerine getirilmesine dair güvence ihtiyaçlarını doğurmuştur. Bu gereksinim, ürün ve üretime yönelik belgelendirme, muayene, test ve analiz hizmetleri "uygunluk değerlendirmesi" kavramını gündeme getirmiştir.

Laboratuvarımız verdiği deney hizmetlerinin kalitesini arttırmak, sürekli olarak iyileştirmek için; organizasyondaki tüm çalışanlarının aktif katılımıyla; çalışanlar ve müşteriler memnun edilerek daha kaliteli ve güvenilir sonuçlar vermeyi kendine hedef edinmiştir. Bu hedeflerin yakalanabilmesi için laboratuvarımızda bir kalite yönetim sistemi ve bu sistemi işler hale getirecek Kalite Yönetim Birimi oluşturulmuştur. Kalite Yönetim Birimimiz; bu bağlamda laboratuvarımızın, TS ISO EN/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardına uyum çalışmalarını hızla devam ettirmektedir.

Birimimiz; TS ISO EN/IEC 17025 standardı gereğince gerekli bütün dokümanların hazırlanması ve kayıtlarının tutulmasından, Kuruluş Kalite El Kitabının hazırlanmasından, kullanılan tüm dokümanın ilgili personele iletilmesinden ve bu personel tarafından anlaşılır, ulaşılabilir ve uygulanabilir olmasından sorumludur. Kalite Yönetim Birimi Kalite yönetim sisteminin uygulanması, problemlerin saptanması ve düzeltme sürecinde gözlem yapılması ve doğrulanmasında gerekli yetkiye sahiptir.

Kuruluşumuzun tüm çalışanları önce KEK’de belirtilen prosedür ve talimatları uygulamak ve geliştirmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle uygulanamayan prosedür ve/veya talimatlar saptandığında, bu prosedür ve/veya talimatlarda resmi olarak değişiklik talebinde bulunmak her çalışanın görevi ve hakkıdır.


 Personel Durumu

​​Kalite Yönetim Birimi SorumlusuBurçan BEKTEMUROĞLU
Veteriner Hekim
Personel
Özge YETKİN ÇETİNKimyager
''