Numune Kabul

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi​​

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı​,​ Bolu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü​'ne elden getirilen, posta ve kargo ile gönderilen, resmi / tüzel kişiler tarafından ulaştırılan numunelerin kabulü, analiz ücretlerinin tahsili, numunelerin kodlanması, talep edilen analizlere göre ilgili laboratuvar şefliklerine gönderilmesi, numunelerin usulüne uygun olarak taşınması, muhafazası, iadesi ve imhası, rapor düzenlenmesi ile ilgili işlemler bu bölümde yapılmaktadır.

İl Müdürlüğünce yöntemine uygun alınarak laboratuvarımıza gelen gıda, yem ve bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler ile yarı mamul gıda maddeleri ve yan ürünleri, su ve su ürünleri numuneleri Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Şefliğince kabul edilir.
Gelen numuneler aşağıdaki şartları taşımalıdır.

1- Resmi denetim numuneleri Yurtiçi Gıda Kontrol Talimatı'na uygun şekilde numune etiketi ve numune alma tutanağı ile birlikte mühürlü olarak gönderilmelidir. 

2- Numune mümkün olan en kısa sürede orijinal özelliklerini kaybetmeyecek şekilde resmi kurye, kargo veya PTT aracılığı ile gönderilmelidir.

3- Özel istek numuneler posta, kargo veya şahıslar tarafından teslim edilebilir.

4- Numunenin resmi yazısında hangi analizlerin yapılacağı açıkça belirtilmelidir. 

5- Özel istek numuneler, numuneyi tanımlayan, istenilen analizlerin bulunduğu kurum / kuruluş / kişilere ait antetli veya antetsiz bir dilekçe yeterlidir.

6- Numune miktarı istenilen tüm analizlere yetecek ve partiyi temsil edecek şekilde olmalıdır. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne, Yem Numunesi Alma Yönetmeliği'ne ve su ürünleri analizleri için Su Ürünleri Kalite Kontrol El Kitabı'na göre analizlere yetecek miktarda ve usulüne uygun olarak alınan numuneler Numune Kabul Ünitesi tarafından kabul edilir.

7- Numuneler orijinal veya analiz için uygun (mikrobiyoloji için steril) ambalajda laboratuvara intikal etmelidir.

8- İl Müdürlüğü denetçileri tarafından denetim amacıyla alınan gıda, kullanma suyu, atık su, su ürünleri ve yem bayilerinden alınan numunelerden ücret alınmaz. Bunun dışında her türlü İhracat, İthalat, yem fabrikaları denetimi sonucu alınan yem numuneleri, Üretim İzni, referans laboratuvarlara gönderilen şahit numuneler ve Özel İstek numuneleri ücretli olup analiz ücretlerinin peşin ödenmesi gerekmektedir. 

9- Özel İstek numunelerinde ilgili firma veya kişilerin isteğine göre analiz sonucunda değerlendirme (Türk Gıda Kodeksi - Ürün Tebliğleri, yoksa Mecburi Türk Standartları, Gıda Maddeleri Tüzüğü veya İhtiyari Türk Standardı'na göre) yapılabilir.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1 : Kargo ile numune gönderebilir miyim?
Cevap : Kargo ile numune gönderirken numunenin uygun koşullarda, yeterli miktarda ve gerekiyorsa soğuk zinciri bozulmadan laboratuarımıza ulaştırılmalıdır. Kargo ile gönderilen numunelerde analize başlanabilmesi için kaşeli özel istek müşteri müracat formu veya dilekçenin mutlaka numune ekinde gönderilmesi gerekir. Kargo ile gelen numunelerde müracat formu ve ödeme dekontu gönderilmelidir. Müracat formu veya dekontu olmayan numuneler analize alınmaz.
Soru 2 : Müşteri Özel İstek Müracat Formu doldurmalı mıyız?
Cevap : Müracat formunda firma bilgileri, iletişim bilgileri, fatura isteniyorsa fatura bilgileri ve firma kaşesi olması gerekir. Raporda Yer Alacak Bilgiler kısmında raporda yazılması istenen bilgiler açık şekilde yazılmalıdır. Raporda yorum isteniyorsa " ilgili kodeks ya da tebliğe göre yorum yapılmasını istiyorum " yazılmalıdır.
Soru 3 : Özel İstek Analiz Raporu mahkemede delil olarak kullanılabilir mi?
Cevap : Hayır kullanılamaz. Analiz raporunun alt kısmında " Adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz " ibaresi yer almaktadır. Bu ibarenin kaldırılması mümkün değildir.
Soru 4: Analiz ücretleri hesaba yatırılırken KDV eklenecek mi?
Cevap: Hayır. Kurumumuz KDV den muaftır.
Soru 5 : Analiz sonuçlarını faks ya da mail ile alabilir miyiz?
Cevap : Sonuçları elden ya da karşıdan ödemeli kargo ile gönderebiliyoruz. Faks yada mail ile sonuç gönderemiyoruz.
Soru 6 : Analiz fiyatlarını düşürmek mümkün mü?
Cevap : Analiz fiyatlarını belirlemek kurumumuzun elinde değildir. Her yıl ocak ayında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından fiyatlar belirlenerek liste halinde bütün İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerine yolanmakta olup, Standart fiyatla kullanılmaktadır. Web sitemizin analizler bölümünde Genel Hükümler bölümü ziyaret edildiğinde bu konuyla ilgili bilgiler görülecektir. Gelecek yıl fiyat belirlenirken konu bakanlığımızın yetkili birimlerine aktarılacaktır.
Soru 7 : Analiz Sonuçları daha kısa zamanda verilebilir mi?
Cevap : Her analiz standart çalışma yöntemine göre belli bir süresi vardır. Web sitemizin Analiz ve Fiyatlar kısmında gerekli bilgiler verilmiştir. Kurum olarak özellikle ihracat ve ithalat numuneleri öncelik verilerek numune kontrol çalışma saatleri ileriye çekilerek gerekli özveriler yapılmaktadır.
Soru 8 : Eğitim kurumlarında yapılan analizler hakkında bilgi ve konuylala ilgili eğitim verilebilir mi?
Cevap : Laboratuarda yapılan tüm analizler ile ilgili bilgi verilebilmektedir. Akreditasyon kapsamımız genişlediğinden eğitim ücretlerimiz değişmiştir.
Soru 9 : Analiz listemizde yer almayan analizler talep edilebilir mi?
Cevap : Analiz yelpazemizde yaklaşık 200 çeşit analiz bulunmaktadır bunun dışında talep edilen analiz olduğunda yöntem araştırmasına gidilerek yapılabilirliği için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.​​Personel Durumu​ 
Birim Sorumlusu
Ayşe SAYIN
Ziraat Mühendisi
Personel
​Ercan DEMİR
​Laborant


''