Mikotoksin Laboratuvarı

Mikotoksin, küfler tarafından oluşturulan ikincil toksik bileşiklere verilen genel isimdir. Mikotoksinler, gıda ve yemlerde bulunan kimyasal etkenler içerisinde insan ve hayvan sağlığını tehdit eden en ciddi risk faktörlerinden biridir. Tarımsal ürünlerde mikotoksin oluşumu, ürüne bağlı olmak üzere; hasattan tüketime kadar her aşamada meydana gelebilmektedir. Beslenme ve sağlık açısından birçok ürün mikotoksin riski taşımaktadır. 

Bu nedenlerle mikotoksinlerin tarımsal ürünlerde oluşumunun önlenmesi; toksinin yem ve gıdalardaki varlığının doğru tesbit edilmesi oldukça önemlidir.

Laboratuvarımızda Aflatoksin B1, B2, G1,G2 ve Toplam Aflatoksin analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarımız 5 Eylül 2008 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre; Fındık ve fındık ürünlerinde aflatoksin analizinde akredite olunmuştur. Düzenli olarak ulusal ve uluslararası yeterlilik çalışmalarına katılmakta ve iyi sonuçlar alınmaktadır. 

Laboratuvarımız, numune hazırlama ve enstürimental bölümü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.


Personel Durumu
Birim Sorumlusu
​Hatice TÜRKVATAN
​​Ziraat Mühendisi
Personel
Cengiz SAYIN
Veteriner Hekim
Ahmet C​ANER
Sağ. Tek. (Ziraat Mühen.)


''