Fiziksel Analiz Laboratuvarı

Gıda sanayi ve ticaretinde yaşanan hızlı gelişmeler ve değişim süreci ile birlikte gıda maddelerinin üretim teknikleri gelişmekte, buna paralel olarak da ürün formülasyonu ve ürün çeşitliliğinde artışlar olmaktadır. Tüketiciye sunulan gıda maddeleri değişiklik ve çeşitlilik gösterdikçe bu gıda maddelerinin kontrolü de oldukça önem kazanmaktadır. Laboratuarımıza Tarım İl Müdürlüğü tarafından getirilen ithalat, ihracat, resmi istek, denetim ve Bakanlığımız izleme projeleri çerçevesinde alınan numuneler ile şahıs ve firmaların özel istek numunelerinin analizleri, Türk Gıda Kodeksi, Türk Standartları, Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Uluslararası metotlara (AOAC, ISO, vs.) göre yapılmaktadır. 

Laboratuvarımızda gıda, gıda katkı, yem, yem katkı, su ve su ürünleri numunelerinin; organoleptik (renk, tat, koku, görünüş), rutubet/kurumadde, briks, pH, kırılma indisi, yabancı madde, elek analizleri, özgül ağırlık, sütte donma noktası tayini gibi bilinen fiziksel analizler ve yem mikroskobisi gibi analizler de başarı ile yapılmaktadır. Gelen numunelerin analizleri yaklaşık 3 iş günü içinde sonuçlanmaktadır.

​​ ​Personel Durumu
​​ Birim Sorumlusu
Neşe YILDIZ
Su Ürünleri Mühendisi
​ Personel
Emin KARABIYIK
Sağlık Teknikeri

''