Mikrobiyoloji Laboratuvarı

​​Sterize edilmemiş ve steril ambalaj içinde muhafaza edilmeyen ürünler çeşitli faktörlere bağlı olarak değişen miktarlarda ve cinslerde mikroorganizma içermektedir. Tüketicinin potansiyel tehlike taşıyan mikroorganizmalardan korunması, düşük kaliteli ürünlerin bozulmuş veya bozulmaya eğilimli gıdaların piyasaya sürülmesinin engellenmesi ve iyi üretim uygulamalarına yönlendirilmesi amacıyla gıdaların üretim ve satış süreci içerisinde gıda hijyeninin ve bu kapsamda gıda mikrobiyolojisinin özel bir yeri ve önemi bulunmaktadır.


Laboratuvarımız ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan güncel metotları kullanarak hizmet vermektedir. 5 Eylül 2008 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre 8 ayrı analizde akredite olmuştur. Akredite analiz sayısını artırmak için çalışmalar devam etmektedir.

Mikrobiyoloji laboratuvarı 4 bölümden oluşmaktadır. Numunelerin kabul edildiği, saklandığı ve besiyeri ön hazırlıklarının yapıldığı bölüm; sterilizasyon işlemlerinin yapıldığı bölüm; ekim işleminin yapıldığı steril odayı da içine alan, inkübatör, UV kabini ve besiyerlerinin konulduğu buzdolapların da bulunduğu işlem bölümü; cam malzeme ve cihazların mikrobiyal bulaşmadan arındırma ve yıkanması için olan bölüm.

Mikrobiyoloji laboratuvarına gelen numuneler numune kabul odasında kabul edilir. İşlem bölümünde ekim ve inkübasyon işlemleri yapılır. Değerlendirme yapıldıktan sonra kontamine materyaller mikrobiyal bulaşmadan arındırılarak yıkanır.

​​ ​Personel Durumu
​​ Birim Sorumlusu
Sümeyye ALAGÖZ
Gıda Mühendisi
​ Personel
​Harun KAŞBAŞI
Sağ. Tek. (Ziraat Mühendisi)

​F. Havva ARI YILDIZ
​Gıda Mühendisi

​M. Fatih AYDIN
​Biyolog


''