Eğitim

Özel Firmalar/Kişilere Verilen Eğitimler

 
Eğitim isteğinde bulunan firmalar/kişiler bir dilekçe veya telefon,faks,e-mail ile Kuruma bas vurmak zorundadırlar. Başvurular KYB havale edilir.
KYB; eğitimin başlayabilmesi için eğitimin verileceği ilgili birim sefi ve eğitimi alacak firma/kişi ile görüşerek uygun gün ve süre belirler.
Alınacak eğitime göre belirlenen eğitim ücreti Müşteriye Sunulan Hizmetler Prosedürüne göre; Müdürlüğün Döner Sermaye Saymanlığı Banka hesabına önceden veya eğitim başladığında elden yatırılır. Döner Sermaye Saymanlığı KYB’ne ücretin ödendiğini bildirmek zorundadır.
KYB; eğitimin başlaması için eğitim alacak kişiye eğitim formlarını doldurtur ve ilgili birim sefine bildirerek eğitimi başlatır. Eğitimden birim şefleri sorumludur. Eğitim bitiminde eğitim alan kişiye kurum adına düzenlenmiş eğitim sertifikası verilir.
 
Eğitim Ücreti
Analiz eğitimleri için; kişi başı günlük 150 TL (KDV Dahil) ile uygulama esnasında yapılan analizin/analizlerin ücreti alınır.
Cihaz eğitimleri ve Kalite eğitimleri için; kişi başı günlük 250 TL (KDV Dahil) ücret alınır
''