Staj

STAJYER ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI

Kurumumuzda üniversite öğrencileri için stajlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının belirlediği dönemlerde gerçekleştirilmektedir. 2018​​​​​​ yılı yaz dönemi staj başvuruları bakanlığımız tarafından belirlenecek olan takvime göre yürütülecektir. Bakanlık tarafından belirlenen staj takvimi internet sitemizden ilan edilecektir. 

Staj başvuruları tamamlandıktan sonra kontenjan dahilinde öğrenci kabulü gerçekleştirilir.

Aşağıdaki Kriterler Kurumumuz Tarafından Dikkate Alınacak Öncelikler Arasındadır.

 • Halen öğrenim görüyor olmak
 • Yüksekokulların; Gıda teknolojisi, Gıda Kalite Kontrol ve Analizi, Kimya, Petrokimya, Organik tarım, Süt ve Süt ürünleri, Su ürünleri, Et ürünleri, Kanatlı ürünleri, Tarımsal Laboratuvar, Meyve Sebze işleme bölümlerinde veya bu kapsamda değerlendirilebilecek bölümlerinde okuyor olmak.
  • ​​​Fakültelerin Gıda, Kimya, Biyoloji, Veterinerlik, Su ürünleri, Ziraat fakültesinin gıda ile ilişkin bölümleri ve bitki koruma bölümleri veya gıda ve gıda analizleri ile ilişkili bu kapsamda değerlendirilebilecek diğer fakülte veya bölümlerinde okuyor olmak.
  • Meslek yüksek okulu, ön lisans veya Lisans eğitimlerini tamamlamış öğrencilerin staj başvuruları kabul edilmez. Yüksek lisans öğrencilerinin de staj başvuruları kabul edilmez. Bu başvurular eğitim başvurusu olarak kabul edilir ve ücreti karşılığı eğitim programı uygulanır.
  • ​​3308 sayılı kanun gereği Müdürlüğümüze Gönüllü Stajyer, Kamu Kurumunda Çalışan ve Sgk Kaydı Altında Aktif olarak tüm çalışanlar Kabul Edilmemektedir.

  ​​​​BAŞVURU SÜRECİ
  Kurumumuzda staj yapmak isteyen ve başvuru şartlarını taşıyan öğrenciler: 
  -Staj başvuru Formu ve Transkript ile Kurumumuza müraacat edeceklerdir.
  - Staj başvuru formunu internet sitemiz üzerinden, 
  - Transkriptlerini öğrenciler, Okullarından temin edeceklerdir.
  -Staj başvuruları her yılın ilk mesai gününden başlar, Nisan ayının 28​'inde​ mesai bitiminde ​tamamlanır. 
  -Staja Başvuran öğrenciler için, Kurumumuzda Staj Komisyonu toplanıp, Staj yapmaya hak kazanan öğrenciler internet sitesinden duyurulacaktır.
  -Staj başvurusunun kabul edilip edilmediği öğrenciye ve başvuru yazısı olması halinde okul idaresine yazı ile bildirilir.​​
  -Başvuru Formu, Transkript ve Dilekçeler elden teslim edilecektir. Diğer başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Gerekli Belgeler=


  ========>>>> Staj Başvuru​​​ formu için tıklayın...​​​

  STAJA KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER

  Staj Kontenjanı; 
 • Staj kontenjanı yıllık olarak kurumumuz tarafından belirlenerek Bakanlığımızın ilgili birimlerine bildirilmekte ve internet sitemizden ilan edilmektedir. Bölümler için belirlenen kontenjanların dolmaması halinde artan kontenjan diğer bölüm kontenjanlarına ilave edilmektedir. 

 • Staj başvuru formu ile birlikte;
        ·    Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

  ·    Öğrenci Belgesi,

  ·    İki (2) adet vesikalık resim​ ibraz edilmek zorundadır.

 • Stajyer öğrencinin eğitim gördüğü kurumdan müdürlüğümüze hitaben yazılmış olan staj tarihi, süresini ve staj yapması uygun olduğunu belirtir yazıyı getirmeleri gerekmektedir.​​​​

 • Staj başvurusu kabul edilen öğrenciler kanun gereği SGK Giriş Bildirgesini kurumumuza teslim etmek zorundadır. 

 • Staj başvurusu kabul edilen öğrenciler, Staj Sözleşme Formunu, İnternet sitemizden yada kurumumuzdan temin edip, doldurup, teslim edeceklerdir..​​​​ 

 • Gerekli Belgeler=

  ========>>>> Sözleşme formu için tıklayın...

 • Bolu Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde staj yapan öğrencilerin sigorta kayıtları okulları tarafından yaptırılır ve sigorta primleri okulları tarafından karşılanır. 


 • .  Staja Kabul Edilmeme; 

  Aşağıdaki durumlarda öğrencilerin staj başvuruları reddedilir.

  a.   Staj için belirtilen koşulları sağlamamak

  b.   Staj başvurusu için belirtilen tarihlerde başvuru yapmamak

  c.  Staj başvurusu için istenilen belgeleri tam ve zamanında teslim etmemiş olmak

  d.  Fazla sayıda başvuru olması durumunda not ortalamasına göre yapılacak değerlendirmede belirlenen sayının dışında kalmak

  e.  Staja kabul edildiği halde SGK giriş bildirgesini sunmamak

  f.   ​Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunmak​​​

  ''