Kimyasal Analiz Laboratuvarı


​Kimyasal Analiz Laboratuvarımız, özellikle ithalat amaçlı gelen yem ve yem hammaddelerinde selüloz, kül yağ gibi gösterge parametre analizleri başta olmak üzere; tüm gıda maddelerinde kodeks ve ürün standardı kapsamında kimyasal ve kalıntı analizleri ile içme- kullanma suyu, su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılacak sular ve su kirliliği kontrolü kapsamında her türlü alıcı ortam ve atık su analizlerini yaparak sonuçlarını rapor halinde iletir.


''