Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi

 


Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimimiz resmi kanallardan, şahıslar tarafından getirilen ve kargo yoluyla ulaştırılan her türlü gıda maddeleri, yemler ve bunların ham maddeleri, su ürünleri ve su numunelerinin analizin amacı göz önünde bulundurularak ilgili ürün ve numune kabul uygulamaları çerçevesinde ürünün ambalajı, miktarı, etiket bilgileri ve sıcaklık gibi kontrollerini yaparak numuneyi kabul eder ya da uygunsuzluk halinde reddeder.Kabulü yapılmış numuneleri, numune kayıt defterine kaydı yapıldıktan sonra analiz edilmek üzere ilgili laboratuvar birimlerine sevk eder. Bu birimlerden gelen analiz sonuçlarını değerlendirerek rapor haline getirir. Analiz süresince numunelerin muhafazasını sağlar, analizden arta kalan numuneleri talep halinde ilgililere tutanak düzenleyerek iade eder talep olmazsa yasal bekleme süresi sonunda numuneyi imha eder.

''