Mineral

MİNERAL ANALİZ LABORATUVARI

Ağır metaller tabiatta doğal olarak bulunmakta ve iz miktarlarda dahi olsa tüketilen gıdalar ile insanlara bulaşabilmektedir. Ağır metaller çoğunlukla çevreden tarlada gelişmekte olan ürüne, bu ürünle beslenen hayvanların süt ve etlerine, su ve deniz ortamlarından su ürünlerine geçmektedir. Bunun dışında çevreden hammaddeye ve üretim aşamasında işlenmekte olan ürüne de bulaşması söz konusudur. Ayrıca ağır metaller pek çok endüstriyel atıkta ve atıkların bulaştırdığı yeraltı sularında, toprakta ve havada bulunabilmektedir.
Ağır metaller ile bulaşan gıdaların tüketilmesi sonucunda zehirlenmeler oluşabilmektedir. İçinde gıda maddesi saklanan ambalaj ve kapların yüzeylerinde çözünme sonucunda da metalik kirlenme oluşabilmektedir. Örneğin asitli gıdaların bakır veya kurşun kaplarda bekletilmesi sonucunda toksik metaller çözünerek gıdalara geçebilmektedir. Laboratuvarımızdaki Ağır Metal ve Mineral madde analizleri; ICP-MS, AAS-F (Flame), AAS-G (Grafit) ve AAS-H (Hidrür) cihazları ile yapılmaktadır.
Laboratuvarımızda doğru, hızlı ve güvenilir sonuçlar elde etmek için modern ekipman cihaz ve referans metotlar kullanılmaktadır. Ayrıca konularında yeterli deneyime sahip personelimiz talep doğrultusunda eğitim vermektedir. Mineral Analiz Laboratuvarı, gıdalarda Fe, Pb, Cu, Cr, Mn ,Cd ,As, Hg analizlerinde akreditasyon belgesine sahiptir. Laboratuvarımız analiz sonuçlarının güvenilirliğinin kontrolünü sağlamak için , uluslararası bağımsız kuruluşlar (FAPAS) tarafından düzenlenen yeterlilik testlerine her yıl düzenli olarak katılmaktadır.

 

CİHAZ LİSTESİ

AdıAdet
​Hassas Terazi1
ICP-MS1
Kurutma Dolabı1
Laboratuvar Tipi BuzdolabI1
Microwave Fırın1
Microwave Fırın1
Ultra Safsu Cihazı1
Yaş Yakma Ünitesi1​


''