Fiziksel

FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI

Güvenli ve sağlıklı gıda ile beslenmek tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüketicinin en doğal hakkıdır. Gıdaların neden olduğu zararlar büyük ölçüde güvenli olmayan ortamlarda, hijyenik olmayan gıda üretiminden kaynaklanmaktadır. Böyle üretilen gıdalar çeşitli sayılarda zararlı mikroorganizma, aşırı tarım ilacı kalıntısı gibi istenmeyen kimyasal maddeler ve cam, taş, toprak gibi fiziksel maddelerle bulaşarak insanların sağlığına zarar verir. Tüketici şikâyetlerinin büyük bir kısmı gıdalarda bulunan yabancı fiziksel maddelerden oluşmaktadır.

Fiziksel tehlikeleri üzerinde taşıyan ürünler ile ilgili şikayet, özel istek veya denetim sonrası Fiziksel Analiz Laboratuvarı'na gelen numunelerin Türk Gıda Kodeksi, TSE Standardı, Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne göre analizleri yapılarak en kısa sürede, doğru ve güvenilir şekilde ilgili tarafa raporu verilmektedir.

Fiziksel Analiz Laboratuvarında gıda, gıda katkı, yem, yem katkı, su ve su ürünleri numunelerinin; organoleptik (renk, tad, koku, görünüş), rutubet/kurumadde, briks, pH, kırılma indisi, yabancı madde, elek analizleri, özgül ağırlık ile yem mikroskobisi gibi fiziksel analizler başarı ile yapılmaktadır. TÜRKAK tarafından TS EN ISO 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar) Standardına göre "Tahıl ve Tahıl Ürünlerinde Kül ve Rutubet" analizlerinde akrediteyiz.

 

CİHAZ LİSTESİ

ADIADET
Benmari1
Blender1
El Refrektometresi1
Elek1
Etüv2
Hassas Terazi4
Hektolitre Cihazı1
Isıtıcı Blok1
Isıtıcılı Manyetik Karıştır.1
İyon Kromotografi1
Kül Fırını1
Mikroskop1
pH Metre2
Refrektometre1
Santrifüj3
Stereo Mikroskop2
Vakumlu Etüv1
''