Numune Birimi

NUMUNE KABUL VE RAPOR DÜZENLEME

Analiz amacıyla kurumumuza getirilen numunelerin kabulü, ilgili birimlere sevki, çıkan analiz sonuçlarının raporlanması ve değerlendirilmesi bu birim tarafından yapılmaktadır.

Numuneler, Numune Kabul Talimatına uygun olarak incelendikten sonra kabul veya reddedilir. Kabul edilen numuneler kodlanarak istenilen analizlerin yapılacağı birimlere ivedilikle sevk edilir. (Numuneye ait özel bilgiler analizleri yapan birimlere hiç bir şekilde verilmez. Analizi yapan laboratuvar birimleri numunenin yalnızca kod numarasını bilmekte ve çıkan sonuçları da bu kod numarasıyla bu birime iletmektedir). Analiz sonuçları ivedilikle raporlanmakla birlikte, istenildiğinde Türk Gıda Kodeksi,TSE  v.b.normlara göre değerlendirilmektedir.

Laboratuvarımıza Numune Getirirken/Gönderirken;

Mikrobiyolojik analizler için numune soğuk zincirde ve uygun koşullarda (acil ve özel durumlar dışında haftanın ilk üç günü saat: 15.00' den önce) getirilmelidir.

Numune orijinal ambalajında değilse "steril numune kabında" getirilmelidir.

Resmi Kontrol numuneleri mutlaka ağzı mühürlü ambalajlarda getirilmelidir.

Numuneler elden teslim edilmekle birlikte kargo ile de gönderilebilir.

Laboratuvarımız TURKAK tarfından akredite edilmiş olup, raporlarımız her ülkede geçerlidir. Bu cümle tekrar değerlendirilmeli derim !!

Laboratuvarımızda uluslararası kabul görmüş analiz metotları kullanılmaktadır. Ancak başka bir analiz metodu ile analiz yaptırılmak isteniyorsa, bu durum numune kabulü sırasında belirtilmelidir.

Tarım İl Müdürlüğünce yapılan rutin resmi denetim ve kontrol sonucu alınan numunelerde yapılacak analizler ücretsizdir. İthalat, İhracat, Resmi ve Özel İstek analizleri ile bazı zorunlu denetim analizleri ücretli olup; ücret peşin alınır. Analiz Ücretleri her yıl bakanlığımız tarafından belirlenmektedir.

Her türlü gıda (mamul / yarı mamul) ve gıda hammaddesi, yem /yem hammaddesi ve işletme suyu analizleri hakkındaki soru /sorunlarınız için; bizlere ulaşabilirsiniz.

Özellikle ilk kez numune gönderilecekse, numune gönderilmeden önce bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz.

''