Biyoteknoloji

BİYOTEKNOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI

Son yıllarda önemli gelişmeler kaydeden moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği tekniklerinin tarımsal üretime yansıması ile genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) olarak bilinen yeni özellikler kazandırılmış ürünlerle kamuoyunun dikkatini çeker hale gelmiştir. GDO içerebilecek ürünlerin üretiminden tüketiciye sunulmasına kadar geçen çeşitli aşamalarında incelenip değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Biyoteknoloji laboratuvarımızda GDO içeren ürünlerinden kaynaklanabilecek risklerin engellenmesi, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması için 13.08.2010 tarih ve 27671 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik esaslarına göre tüm gıda, tohum ve yemlerde DNA izolasyonu ve GDO tarama testleri [35S promotor, NOS terminatör, FMV promotor (var/yok)] yapılmaktadır. Mısır ve soyada bazı GDO geni arama testleri (event spesifik testler: RR Soya, BT 11, BT 176, MON 810 ve T 25) de yapılmaktadır. GDO Tarama Testi (35S promotor, NOS terminatör, FMV promotor) konusunda ISO 17025 e göre akrediteyiz.

Ayrıca laboratuarımız gıda numunelerinde ette tür tayini analizleri, mısır ve soya geni arama analizleri de yapılmaktadır. Gelen her türlü gıda numunelerinde RT-PCR'da kit metodu ile domuz, koyun, keçi, sığır, at, hindi ve tavuk türleri tespit edilmekte, ısıl işlem görmemiş numunelerde ise AGİD metodu ile domuz, sığr, tek tırnaklı ve kanatlı türleri tespiti yapılmaktadır.

CİHAZ LİSTESİ

AdıAdet
Buzdolabı1
Derin Dondurucu3
Hassas Terazi1
Homojenizatör1
Isıtıcı Blok1
Laminar Flow1
Öğütücü1
RealTime PCR1
Santrifüj3
Spektrofotometre1
Vorteks2
''