Moleküler Biyoloji Laboratuvar Birimi

 

GDO, bitki ve hayvanları istenilen bir özellik katmak için başka bir canlıdaki genetik özelliği kopyalayarak diğer canlıya aktarılmasına GDO denir.

Bu yöntemle elde edilen gıdalar bazı yabancı zararlılara, böcek gibi bazı kemirgenlere karşı dirençli hale getirilmiş oluyor. Bu sebepten dolayı tarım ilaçları kullanımı azalmakta bir nebzede olsa faydalı bir yönü bulunmaktadır. Genlere müdahale edilerek tadı, kokusu, rengi, büyüklüğü gibi bazı fiziksel özellikleri de bu sayede istenilen bir kıvama sokulabilmektedir.

Ülkemize ithalat yoluyla yurt dışından gelen ürünler GDO'lu olabilmektedir. Ülkemizin topraklarında yetişen bir üründe GDO olma şansı yoktur ve ülkemizde yasaktır.

Birimimizde DNA tabanlı Real time PCR metoduna dayalı GDO Analizleri yapılmaktadır. DNA İzolasyon Metotları, Bitki Spesifik Gen Analizleri ve Tip Belirleme ve Miktar Tayini analizleri ana başlıkları altında toplam 50 analiz yapılmaktadır.

 

​​
Personel8 (Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı) Personeli İle Hizmet Vermektedir.
Ana Çalışma Konuları
  • Tarama Analizi: (35S Promotör, NOS Terminatör ve FMV Promotör) Gıda, yem ve tohum örneklerine yapılan ve GDO'nun tespitine yönelik bir analizdir. Tarama analizinde bu bölgelerden birinin veya  bir kaçının bulunması ürünün GDO içerdiğinin göstergesidir. Söz konusu analizde tespit limiti; ≤10 DNA kopyasıdır. Bu değer yaklaşık 10000 dane içerisinde 1 dane GDO'lu olduğu taktirde tespit edilebilir anlamı taşımaktadır.
  • Bitki Spesifik Gen Analizleri: Karışım gıda ve yemlerde (Ör; bisküvi, çikolata, karma pelet yemler v.b.) ürünün hangi bitkileri (mısır, soya, kanola v.b.) içerdiğini tespite yönelik bir analizdir.
  • Event (Çeşit) Spesifik Analizler: Genetik modifikasyonun varlığı tespit edildikten sonra hangi gen bölgesinin aktarıldığını gösteren bir testtir.
  • Miktar Tayini Analizleri: Event spesifik testte tespit edilen her bir gen bölgesi için ayrı ayrı yapılan bir analizdir. Numunede kaç event (çeşit) tespit edilirse o kadar miktar tayini analizi yapılır. Özellikle yemlerde bir numunede çok sayıda GDO çeşiti tespit edilebilmekte ve bunların miktar tayinleri ayrı ayrı yapılmaktadır.
Mevcut Cihazlar4 adet Real Time PCR,  2 adet Biyogüvenlik Kabini, 1 adet Çalkalayıcılı Su Banyosu, 1 adet Değirmen, 2 adet Otomatik İzolasyon Cihazı, 1 adet Kuru Blok Isıtıcı, 1 adet Mini Santrifüj, 1 adet Nanodrop spektrofotometre, 1 adet Otomatik Pipetleme Cihazı, 1 adet Plate Santrifüj, 1adet Soğutmalı Santrifüj, 1 adet Tissuelyser.
Numune Kabul Kriterleri
  • Numune İstenilen Analizler ve tekrarı için yeterli miktarda olmalıdır.
  • Yapılacak analiz türüne göre müşteriden alınması gereken numune miktarı  "Laboratuvarda yapılan analizler ve 2017 analiz ücretleri listesinde" verilmiştir.
  • Analize gönderilen numuneler orijinal ambalajlı olmalı veya dökülme akma riski olmayan ambalaj ile getirilmelidir. Ambalaj materyali temiz olmalı, ağzı kapalı olmalı, nem almamalıdır.
  • Analize gönderilen orijinal ambalajlı numunelerin etiketi okunacak durumda laboratuarı ulaşması gerekmektedir. (ezilmiş, bozulmuş etiketli numune kabul edilmez)
''