Kuruluş ve Görevlerimiz


11.06.2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 33. Maddesine dayanılarak hazırlanan 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan" Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine dair Yönetmelik" kapsamında gıda, gıda ile temas eden plastik esaslı her türlü madde ve malzemeler, yem ve yem katkı maddeleri ile ilgili analizlerini yapmaktır.

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı bu yönetmelik kapsamında belirtilen ürünlerde Bakanlık il müdürlüklerince ithalat, ihracat, denetim ve benzeri amaçlar için gönderilen numunelerin analizlerini, diğer kamu kurumlarından gönderilen numunelerde resmi istek analizlerini, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşların, şahıs veya firmaların özel istek analizlerini, araştırma geliştirme ve proje analizlerini raporlarında belirtmek kaydı ile yapmaktır.​​

''