Orijin Belirleme Laboratuvar Birimi

Müdürlüğümüzün 01.08.2016 Tarih ve 4630 sayılı yazısı ve ayrıca Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü' nün 09.09.2016 29106 sayılı yazılarına istinaden Laboratuvarımız 2016 yılı 2. yarısında gıdalarda orjin analizi yapmak amacıyla kurulmuştur.

Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine göre Coğrafi İşaret; Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla coğrafi kaynağının bulunduğu bölge, coğrafi sınırları belirlenmiş özel yöre veya istisnai durumlarda ülke adı ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren menşe adını ve mahreç işaretini ifade eder.

Gıdaların orijininin kontrolüyle;

  • Üreticilerin ürünle ilgili Taklit - Tağşiş yapmasının engellenmesi,
  • Gıdanın Otantisitesinin (gerçekliğinin) korunması,
  • Halkın aldatılmasının önüne geçilmesi,
  • Değerli ürünlerin ekonomik anlamda korunması hedeflenmektedir.
Personel3 (Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı) Personeli İle Hizmet Vermektedir.
Ana Çalışma Konuları

 

 • Gıdalarda Coğrafi Orjin Analizleri
 • Gıdalarda Tağşiş Analizleri
 • Geleneksel Gıdalarda Coğrafi Orjin Analizleri
 • Coğrafi İşaretli Ürünlerin kontrolünün sağlanmasına yönelik Orjin ve Tağşiş Analizleri
Mevcut Cihazlar

 

 1. Coğrafi Orjin Analizleri Software'nde Matematiksel Modellemeyi içeren  enstrümental cihazlarla yapılmaktadır.

 

Numune Kabul Kriterleri
 • Piyasada satılan ürünler orijinal ambalajıyla laboratuvara teslim edilmelidir.
 • Analize gönderilen orijinal ambalajlı numunelerin etiketi okunacak durumda laboratuarı ulaşması gerekmektedir. (ezilmiş, bozulmuş etiketli numune kabul edilmez)
 • Numune İstenilen Analizler ve tekrarı için yeterli miktarda olmalıdır.
 • Yapılacak analiz türüne göre müşteriden alınması gereken numune miktarı  "Laboratuvarda yapılan analizler ve 2017 analiz ücretleri listesinde" verilmiştir.
 • Analize gönderilen numuneler orijinal ambalajlı olmalı veya dökülme akma riski olmayan ambalaj ile getirilmelidir. Ambalaj materyali temiz olmalı, ağzı kapalı olmalı, nem almamalıdır.

 


''