Süt Analizleri Laboratuvar Birimi

​Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında 09.06.2011 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmasıyla 25.05.2013 tarihinde açılmış olup 10.09.2013 tarihinden itibaren çiğ inek süt nümune analizlerine başlanmıştır.

 

Her numune de; 12 parametre vardır. 1-Fat,2-Cruide Protein, 3-Lactose, 4-TS, 5-Somatic cells, 6-Urea,7-SnF, 8-True Protein,  9-BHB, 10-Aceton,11-FPD, 12-Condition

​​
Personel2 (Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı) Personeli İle Hizmet Vermektedir.
Ana Çalışma Konuları

Çiğ İnek Sütünde;

Fat (Yağ)

Cruide (Protein)

Lactose (Laktoz),

TS (Toplam Kurumadde)

Somatic cells (Somatik Hücre)

Urea (Üre)

SnF (Yağsız Kurumadde)

True Protein, 

BHB (Bütirik Asit)

Aceton (Aseton)

FPD (Donma Noktası)

Condition (Dansitite)

Mevcut Cihazlarfossomatic
Numune Kabul Kriterleri
  • Yapılacak analiz türüne göre müşteriden alınması gereken numune miktarı  "Laboratuvarda yapılan analizler ve 2017 analiz ücretleri listesinde" verilmiştir.
  • Soğuk zinciri kırılmadan analize alınması gereken numuneler, soğuk zincir nakil kaplarında getirilmiş veya gönderilmiş olmalıdır. Numunenin fiziksel yapısında soğuk zincirin bozulmuş olma emareleri var ise numune kabul edilmez.
''