Histolojik Analizler Laboratuvar Birimi


Müdürlüğümüzün 01.08.2016 Tarih ve 4630 sayılı yazısı ve ayrıca Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 09.09.2016 29106 sayılı yazılarına istinaden kurulmuştur.

Histolojik Analizler: çiğ ve pişmiş, işlem görmüş ve görmemiş, fermente et ve et ürünlerinde Türk Gıda Kodeksi hükümlerince kas ve yağ dokusu dışında katılmasına müsaade edilmeyen doku ve organlar ile yabancı madde teşhisi yapılmaktadır.

Histolojik yabancı doku tayini, numunelerden hazırlanan preparatların ışık mikroskobu ile incelenmesine dayanır.

​ ​
Personel3 (Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı) Personeli İle Hizmet Vermektedir.
Ana Çalışma Konuları
  • Et ve Et Ürünleri ile Tür Tayini (DNA Microarray ve ELISA)
  • Jelatinde Tür Tayini (DNA Microarray ve ELISA)
  • Süt ve Süt Ürünlerinde Tür Tayini (DNA Microarray)
  • Glutensiz Gıdalarda Gluten Aranması (ELISA)
Mevcut Cihazlar1 adet buzdolabı, 1 adet derin dondurucu, 1 adet hassas terazi, 1 adet santrifüj, 1 adet termal cycler, 1 adet ELISA Reader, 1 adet vorteks, 1 adet kuru ısıtıcı blok, 1 adet Microarray Cihazı, 1 adet doku takip cihazı,  1 adet otomatik lam boyama cihazı, 1 adet doku gömme cihazı ve soğutucu tabla, ikili eğitim ataçmanlı mikroskop ve dijital görüntüleme sistemi, mikrotom; 2 adet su banyosu ve biyogüvenlik kabini .
Numune Kabul Kriterleri
  • Numune İstenilen Analizler ve tekrarı için yeterli miktarda olmalıdır.
  • Yapılacak analiz türüne göre müşteriden alınması gereken numune miktarı  "Laboratuvarda yapılan analizler ve 2017 analiz ücretleri listesinde" verilmiştir.
  • Analize gönderilen numuneler orijinal ambalajlı olmalı veya dökülme akma riski olmayan ambalaj ile getirilmelidir. Ambalaj materyali temiz olmalı, ağzı kapalı olmalı, nem almamalıdır.
  • Analize gönderilen orijinal ambalajlı numunelerin etiketi okunacak durumda laboratuarı ulaşması gerekmektedir. (ezilmiş, bozulmuş etiketli numune kabul edilmez)
  • Numune kabı kontaminasyona neden olacak malzemeden olmamalıdır.
  • Işıktan etkilenen analizler için numune ambalajları koyu renkli olmalıdır.
''