Hakkında

Kurumumuzda Kalite Yönetim Sistemi 2003 yılında kurulmuştur. Kurumumuz, TS ISO EN/IEC 17025 " Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar" standardına göre 2004 yılında akredite olan ilk kamu laboratuvarıdır.

Kalite Yönetim Biriminin görevi; "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" TS EN ISO/IEC 17025 standardına ve/veya kılavuz standartlara göre kalite ile ilgili çalışmaların koordinasyonu ve izlenebilirliğini sağlamak ve yönetim sistemi politikalarını, hedeflerini belirlemek ve yönetim sistemine ait dokümanların hazırlanmasını, uygulanmasını güncelliğini ve gerçekleştirilmesinin takibini sağlamaktır.

Bu görevinin yanında Müdürlüğün görevlendirmesi ile Enformasyon, Denetim Planlama, Eğitim, Yayın ve Yayım, Proje Koordinasyon, Bilgi işlem işlerini yürütmektedir.

Yeterlilik test programlarını ve laboratuvarlar arası karşılaştırma çalışmalarını organize etmek,

Kamu Kuruluşları, Özel sektör, tüzel kişiler ve gerçek kişilerin Müdürlüğümüz ile ilgili her türlü sorusunu iletişim kanalları (e-mail, telefon, faks vb.) üzerinden cevaplamaktadır.

2004 yılında 5 analiz ile akreditasyon belgesi alan Kurumumuz 2017 yılı itibarı ile tüm birimlerinde toplam 124 analizde akreditedir.

Kalite Yönetim Birimi Ulusal ve uluslar arası gelişmeleri yakından takip ederek faaliyet alanımız ile ilgili Kurumsal yönetim anlayışını hakim kılındiğı  kurum hadefleri doğrultusunda faaliyetlerini yürtmektedir.

Kurumumuz Kalibrasyon hizmeti veren tek kamu laboratuarıdır.

Personel: 4 teknik ve sağlık personeli, 1 şef ve 1 işçi ile hizmet vermektedir.​

''