Kalite Politikamız

Kalite Politikası

 • ISO EN/IEC 17025 (2012) Standardına uygun olarak hizmet vermek,
 • İyi mesleki ve teknik uygulamalarla müşteriye hizmet verirken deney ve kalibrasyon hizmetlerineen kısa sürede ulaşmak için kaynakları en etkin ve ekonomik şekilde kullanmak,
 • Hizmette tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük ve gizlilik ilkeleri içinde; eğitilmiş personel ile uluslararası geçerliliği olan metot ve cihazlar kullanılarak mümkün olan en kısa sürede, doğru ve güvenilir sonuç vermek
 • Kalite bilincini taşıyan güler yüzlü yönetim anlayışı ile etkin verimli ve güvenilir hizmet vermek
 • Ulusal ve uluslararası yeterlilik testlerine katılımın sağlanarak metotlarımızı kontrol altında tutmak
 • Müşteriden veya diğer ilgili taraftan gelen beklenti ve ihtiyaçların dikkate alınarak, yeni aksiyon planları oluşturmak
 • Sürekli eğitim ve geliştirme çalışmalarının yapılması; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi; değerlendirilmesi ve uygulamaya konulmasını sağlamak
 • Çevrenin korunması ve kaynakların en uygun şekilde kullanılmasını sağlamak
 • Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını bütün personelin öğrenmesi, uygulaması ve sürekli iyileştirmenin sağlanması
 • Mevcut yönetim sisteminin sürekli gelişim ve etkinliğinin sağlanması için iletişim sistemlerinin kurulmasını sağlamak
 • Ulusal ve / veya uluslararası SI birimlerine bağlı bir izlenebilirlik sağlayarak ölçümlerimizin doğruluğunu ve güvenirliğini sağlamak
 • Konusunda ulusal alanda öncülük ve liderlik, uluslararası alanda işbirliği ve bütünleşme sağlamak
   
  Kalite politikamızdır.
''