EĞİTİMLER

Kamu Kuruluşları, Özel Sektör, tüzel kişiler ve gerçek kişilerin Müdürlüğümüzde yapılan analizler ile ilgili olarak analiz ve eğitim taleplerini karşılamak birincil görevimizdir.

2016 yılında Müdürlüğümüzce 9 ayrı eğitim programı ile Analizlerle ilgili Değişik konularda 41 kişi eğitim almıştır. 

2016 yılında alınan eğitimlere 419 personelimiz katılmıştır.

2016 yılında Üniversitelerin değişik bölümlerinden 78 öğrenci Müdürlüğümüzde Staj eğitimlerini yapmıştır.​​
Özel Firmalar/Kişilere Verilen Eğitimler
 
Eğitim isteğinde bulunan firmalar/kişiler bir dilekçe veya telefon,faks,e-mail ile Kuruma bas vurmak zorundadırlar. Başvurular KYB havale edilir.
KYB ; eğitimin başlayabilmesi için eğitimin verileceği ilgili birim sefi ve eğitimi alacak firma/kişi ile görüşerek uygun gün ve süre belirler.
Alınacak eğitime göre belirlenen eğitim ücreti Müşteriye Sunulan Hizmetler Prosedürüne göre; Müdürlüğün Döner Sermaye Saymanlığı Banka hesabına önceden veya eğitim başladığında elden yatırılır. Döner Sermaye Saymanlığı KYB’ne ücretin ödendiğini bildirmek zorundadır.
KYB ; eğitimin başlaması için eğitim alacak kişiye eğitim formlarını doldurtur ve ilgili birim sefine bildirerek eğitimi başlatır. Eğitimden birim şefleri sorumludur. Eğitim bitiminde eğitim alan kişiye kurum adına düzenlenmiş eğitim sertifikası verilir.
 
''