Yem Analizleri Laboratuvar Birimi

Dünyada ve ülkemizde nüfusun hızla artması gıda maddelerine olan ihtiyaç ve talebinde aynı nispette artmasını beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla insanların beslenmesinde et, süt, yumurta gibi hayvansal ürünlerin üretiminin artırılması büyük önem kazanmaktadır.  Gıda güvenliğinin ve kalitenin sağlanması çabaları da tüketici ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

 Yem fabrikaları hayvancılık sektörüne daha kaliteli yem imal ederek, üretimi artırıcı yönde katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yem fabrikalarında, yem rasyonları bu konu hakkında uzman kişiler tarafından hazırlanmakta ve hayvanın ihtiyaçlarına cevap olabilecek en iyi formül olduğu iddiası ile hayvancılık sektörünün hizmetine verilmektedir.

 Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığı ve Yem Daire Başkanlığının Görevlerinden biride yem işletmelerinin ve piyasaya arz edilen yemlerin denetim ve kontrolünü yapmaktır.

Bu çercevede Gıda kontrol laboratuvarları da  Gıda, Gıda ile temas eden her türlü madde ve malzemeler ile Yemlerin güvenilirliği, hijyen ve kalite analizlerini yapmak üzere  kurulmuş laboratuvarlardır.

Ülkemizde bulunan Bakanlık Gıda Kontrol Laboratuvarları içinde sadece Ankara, Bursa Konya ve Tekirdağ illerinde ayrı bir birim olarak Yem Analiz Laboratuvarı bulunmasına karşılık diğer Gıda kontrol laboratuvarlarında Kimyasal Analiz birimi içine dahil edilmiştir.

Yem Analiz Laboratuvarında yemlerin resmî kontrolü için numune alma ve analiz metotlarına dair yönetmelik gereğince, AB direktiflerinden EC 152/2009 da yayınlanmış olan temel besin maddesi bileşenleri analizleri uygulanmaktadır.

​​
Personel5 (Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı) Personeli İle Hizmet Vermektedir.
Ana Çalışma Konuları

Yem Analiz laboratuvarında Yemlerin Piyasaya Arzı Ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik gereği etiket beyanlarına uygunluk denetimi, yine aynı yönetmelik gereği Üre ve Hayvansal Proteinler (Et-kemik unu, kemik unu, kan unu) aranması,

Yemlerde Kullanılacak Yağlar Hakkında Tebliğ (2004/35) gereği  yemlik yağların denetimi ve Yem katkı maddeleri ve premixlerde vitamin analizleri  yapılmaktadır.

 • Kurumadde Analizi
 • Ham Protein Tayini
 • Ham Kül ve Organik Madde Analizi
 • Hazmolabilir Ham Protein Analizi
 • Bitkisel ve Hayvansal Ham Yağ Tayini
 • Ham Selüloz Analizi
 • Şeker, Nişasta, Üre, üreaz
 • Kanatlı Yemlerinde Metabolik Enerji
 • Mikroskobik Analizler
 • Sabunlaşmayan Maddeler Tayini
 • Ruminant Yemlerinde Metabolik Enerji vb.
Mevcut Cihazlar1 adet LECO marka protein cihazı,  2 adet hassas terazi, 1 adet HPLC,3 adet Yem Değirmeni, 2 adet stereo mikroskop, 1 adet Etüv, 2 adet Kül Fırını, 2 adet dörtlü ve altılı ısıtıcı, 2 adet su banyosu, 1 adet evaporatör, 2 adet buzdolabı, 1 adet deep freze
Numune Kabul Kriterleri
 • "Yemlerin Resmi Kontrolleri için Numune Alma ve Analiz Metotları Yönetmeliği" ne uygun numune kabul edilir.
 • Yapılacak analiz türüne göre müşteriden alınması gereken numune miktarı  "Laboratuvarda yapılan analizler ve 2017 analiz ücretleri listesinde" verilmiştir.
''