Ambalaj Analizleri Laboratuvar Birimi

Günümüzde kusursuz üretilmiş bir gıda maddesinin üretildiği biçimiyle tüketiciye ulaşmasında ambalaj materyali büyük önem taşır. Üretim aşamasını kusursuz bir şekilde tamamlamış kalite ölçütlerine uygun bir ürünün özelliklerini değiştirmeyecek bir materyalle ambalaj edilmesi gereklidir. Doğru ürüne doğru ambalaj seçimi ürünün sağlıklı bir şekilde tüketiciye sunulmasının ön koşuludur.

 

Kurumumuz Ambalaj Analiz Laboratuvar Birimi temel olarak plastik esaslı gıda ambalaj materyallerinin farklı gıda maddeleri ile olan etkileşimini incelemektedir. Gıda ambalaj materyali kaynaklı oluşabilecek riskleri hesaplamak ambalaj materyalinin gıdaya olan olumsuz etkisini ve bu etkinin boyutlarını çeşitli analizlerle belirlemek asıl işimizdir.  Laboratuarımızda yapılan çalışmalar hem gıda üreticisini hem de tüketiciyi ambalaj materyali seçiminde doğru yolu göstermektir.

 

Gıda ambalaj materyallerinde son gelişmeleri izlemek, yeni ve sağlıklı ambalaj mater-yallerini üretme ve tüketme konusunda yönlendirici olmak daha çevreci yaklaşımların benimsenmesine öncülük etmek laboratuarımızın görevleri arasındadır.

Plastik esaslı gıda ile temas eden malzemelerde kullandığımız ana kaynak EN 1186/1-15 metodudur.

 

​​
Personel5 (Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı) Personeli İle Hizmet Vermektedir.
Ana Çalışma Konuları
  • Yapı Tayini Analizi: Plastik esaslı gıda ile temas eden malzemelerin polimer cinsinin tanımlanması
  • Toplam Migrasyon: Analizi: Plastik esaslı gıda ile temas eden madde ve malzemelerden gıdaya olan zararlı göçü belirlenmesi ve yönetmeliklerde izin verilen limitlerle karşılaştırılması.
  • Ektraksiyon Analizleri: Plastik esaslı gıda ile temas eden Poliolefinler ve kauçuk materyallerin yapısında bulunan katkı maddeleri ile gıda etkileşiminin incelenerek yönetmeliklerdeki limitlerle karşılaştırılması.
  • Uçucu Madde Miktarı Analizi: Polistiren esaslı gıda ile temas eden materyallerdeki uçucu madde miktarının belirlenmesi
  • Boya Geçirgenliği Analizi: Plastik esaslı gıda ile temas eden materyallerin yapısında ve üzerinde bulunan boyar maddelerden gıda maddesine bir geçiş olup olmadığının araştırılması.
  • Ani Sıcaklık Değişimine Dayanım Analizi: Cam esaslı gıda ile temas eden materyallerin ani sıcaklık değişimine dayanımlarının belirlenmesi.
  • BPA Analizi : Polikarbonat esaslı gıda ile temas eden madde ve mazlemelerde spesifik olarak Bisphenol A varlığının araştırılması.
  • PP(Polipropilen) malzemeden imal edilmiş un çuvallarında m²ağırlığının belirlenmesi :PP un çuvallarının 2013/9 numaralı un tebliği kriterlerine uygunluğunun kontrol edilmesi
  • PP (Polipropilen) malzemeden imal edilmiş un çuvallarında atkı ve çözgü sıklığının belirlenmesi :PP un çuvallarının 2013/9 numaralı un tebliği kriterlerine uygunluğunun kontrol edilmesi
Mevcut Cihazlar

1 adet GC-MS,  1 adet HPLC,  1 adet DSC,  1 adet FT-IR, 1 adet  Spektrofotometre, 1 adet Sirkülasyonlu Etüv, 1 adet Vakumlu etüv, 2 adet İnkübatör 2 adet hassas terazi, 1 adet Evaporatör, Çalkalamalı Su banyosu, Saf su Cihazı, Ceketli ısıtıcı, Isıtıcı tabla

 

Numune Kabul Kriterleri
  1. Yapılacak analiz türüne göre müşteriden alınması gereken numune miktarı  "Laboratuvarda yapılan analizler ve 2017 analiz ücretleri listesinde" verilmiştir.
''