Mikotoksin Analizleri Laboratuvar Birimi


Mikotoksinler, gıda ve yem maddelerinde üreyebilen Küflerin oluşturduğu sekonder fungal metabolitlerdir. Günlük yaşantıda çok sık temasın söz konusu olabildiği küfler ve özellikle bunların oluşturdukları toksik metabolitler İnsan ve Hayvan sağlığını tehdit etmelerinin yanısıra ekonomide de ciddi kayıplara neden olmaları sebebiyle üzerinde önemle durulan bir konudur.

Mikotoksinlerin insan ve hayvan sağlığı açısından zararlarının engellenebilmesi için ülkemizde, T.C.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ;

-TGK Bulaşanlar Yönetmeliği ile gıdalarda bulunmasına izin verilen maksimum mikotoksin limitleri.

-Yemde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ ile de yem ve yem hammaddelerinde bulunmasına izin verilen maksimum mikotoksin limitleri belirlenmiştir.

Mikotoksin Analizler Laboratuvar Biriminde, gıdalarda ve yemlerde mevzuatlarda yer alan hayvan ve insan sağlığı için tehlike yaratacak tüm mikotoksin analizleri yapılmaktadır.

​ ​​
Personel6 (Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı) Personeli İle Hizmet Vermektedir.
Ana Çalışma Konuları
 • Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin (B1+B2+G1+G2)
 • Aflatoksin M1 Analizi
 • Deoksinivalenol (DON)
 • Fumonisin B1 ve B2 Tayini
 • Okratoksin A Analizi
 • Patulin Analizi
 • Zearalenon Tayini
 • Su Aktivitesi
Mevcut Cihazlar

1 adet üst segment LC-MS/MS cihazı ve ünitesi

1 adet otomatik türevlendirilmiş RP-HPLC prominence cihazı ve ünitesi

7 adet PCD li RP-HPLC cihazı ve ünitesi

Numune Kabul Kriterleri
 • Numune İstenilen Analizler ve tekrarı için yeterli miktarda olmalıdır.
 • Yapılacak analiz türüne göre müşteriden alınması gereken numune miktarı  "Laboratuvarda yapılan analizler ve 2017 analiz ücretleri listesinde" verilmiştir.
 • İnsan sağlığının tehdit edecek özellikteki numunelerde uyarıcı bilgiler etikette veya numune üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
 • Analize gönderilen orijinal ambalajlı numunelerin etiketi okunacak durumda laboratuarı ulaşması gerekmektedir. (ezilmiş, bozulmuş etiketli numune kabul edilmemektedir.)
''