Mineral Analizleri Laboratuvar Birimi

 

Gelişen gıda teknolojisi ve tüketicinin bilinçlenmesi, günümüzde ürün kalitesini iyileştirme gayretlerini de arttırmaktadır. İnsanların yaşamları için temel gereksinimi olan gıdaların, güncel teknolojik gerekler doğrultusunda üretilmesi, sağlıklı ve dengeli beslenmenin temini yolunda önemli bir hizmettir. Gıda güvenliğinin ve kalite kontrolünün sağlanması, gıda güvenilirliği ve halk sağlığı açısından önem taşımaktadır.

 

Gıda güvenliği ve besleyici değerinin belirlenmesinde gıdanın içerdiği metal düzeyi önem arz etmektedir. Özellikle ağır metallerin insan sağlığı üzerine olan etkilerinin ortaya konulmasıyla birlikte belirli bir dozun üzerine çıkıldığında sağlık açısından tehlike oluşturabilecek Kurşun, Arsenik, Kadmiyum ve Civa gibi bazı metallerin gıdalardaki düzeyinin belirlenmesi yoluna gidilmiş ve yasal sınırlamalar oluşturulmuştur.

 

Mineral Analiz Laboratuarımızda insan sağlığını direkt etkileyecek minerallerin varlığının tespiti, gıda ve ürün güvenilirliği, gıdanın besleyici değerinin belirlenmesi amacıyla kontrol işlemleri yapılmaktadır.

 

Kurumumuzda gıda maddelerinde bulunabilecek mineral madde miktarının ICP-OES ve ICP-MS cihazları ile kantitatif olarak tespiti yapılmaktadır.

​ ​​
Personel5 (Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı) Personeli İle Hizmet Vermektedir.
Ana Çalışma Konuları

TGK Bulaşanlar Yönetmeliği.  2014/2 Sayılı TGK;Gıdalarda Pb, Cd, Hg, Sn, Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Analiz Metodu Kriterleri Tebliği.

Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliği kapsamında gıda , yem ve yem katkıları ve su numunelerinde mineral analizleri Pb, Cd, As, Hg, Sn, Zn, Fe, Ni, Cu, Se, Ca, Mg, Na, Al, Ag, K, P, Si, Cr, Mn, Co ve TAM (Pb Cinsinden )

Meyve Nektarlarında Meyve Pulp Oranı

Katkı Maddelerinde Toplam Ağır Metal (kurşun cinsinden)

Mevcut Cihazlar1 adet ICP-MS,  2 adet ICP-OES,  2 adet Mikrodalga Numune Hazırlama, 2 adet Kül Fırını, 1 adet Saf su sistemi, 1 adet hassas terazi.
Numune Kabul Kriterleri
  • Yapılacak analiz türüne göre müşteriden alınması gereken numune miktarı  "Laboratuvarda yapılan analizler ve 2017 analiz ücretleri listesinde" verilmiştir.
  • TGK Bulaşanlar Yönetmeliği.  2014/2 Sayılı TGK'ya göre.
''