Mikrobiyolojik Analizler Laboratuvar Birimi

Mikroorganizmalar üreme ve metabolik aktivasyonları sonucunda karbonhidratları, azotlu bileşikleri ve yağları parçalayarak oluşturdukları metabolitlerle gıdalarda bozulmaya yol açar. 

Gıda tanımına giren ürünlerin üretimi, işlenmesi, saklanması ve tüketiciye kadar geçen aşamalarda mikroorganizmaların önemli sonuçlar verebilecek bulaşmaları ile karşılaşabilirler. Genellikle mikroorganizmalar oluşan üründe bozulma veya tüketicilerde gıda kökenli hastalık ve zehirlenmelere kadar yol açabilen sorunlar, kullanılan ürün veya işleme tekniğine bağlı olarak ortaya çıkan sağlık, ekonomik ve zaman kayıplarına yol açmaktadır.

Mikrobiyolojik Analizler Laboratuvar Birimi olarak gıda, yem ve kullanma suyu numunelerinde mikrobiyolojik analizler ve gıdalarda Stafilokokal Enterotoksin Aranması analizi Uluslararası metotlarla yapılmaktadır.

TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne göre değerlendirme yapılmaktadır.

Ana çalışma konularında yer alan analizlerde TÜRKAK akreditasyonumuz mevcuttur.

​​
Personel11 (Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı) Personeli İle Hizmet Vermektedir.
Ana Çalışma Konuları
 • Mezofilik aerobik bakteri sayımı
 • Koliform, Fekal koliform, E. coli sayımı
 • Salmonella spp. aranması
 • Kit ile Listeria monocytogenes Aranması
 • Hızlı Yöntem ile Listeria monocytogenes Aranması
 • Hızlı Yöntem ile Salmonella spp. Aranması
 • Hızlı Yöntem ile E. coli O157 Aranması
 • Aerobik Koloni Sayımı
 • Bacillus cereus Sayımı
 • Campylobacter spp. Aranması
 • Clostridium perfringens Sayımı
 • Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) Aranması
 • E. coli Sayımı (Katı Agarda)
 • E. coli Sayımı (EMS)
 • E. coli O157 Aranması
 • Enterobacteriaceae Sayımı
 • Koagülaz Pozitif Stafilokok Sayımı
 • Koliform Bakteri Sayımı
 • Maya ve Küf Sayımı
 • Listeria monocytogenes Aranması
 • Pseudomonas spp. Aranması
 • Sülfit İndirgeyen Anerob Bakteri Sayımı
 • Vibrio spp. Aranması
 • Stafilokokal Enterotoksin Aranması  vb.
Mevcut CihazlarMoleculer Detection System (1 adet), Pathatrix (1 adet), MALDI Biotyper (1 adet), BAX System (1 adet), Mini VIDAS (1 adet), otoklav (4 adet), inkübatör (10 adet), buzdolabı ve derin dondurucu (11 adet), laminair flow (2 adet), çeker ocak (1 adet), biyogüvenlik kabini (1 adet), analitik terazi (3 adet), santrifüj (1 adet), saf su cihazı (1 adet), laboratuvar tipi bulaşık makinesi (1 adet), pH metre (1 adet), mikrodalga fırın (2 adet), su banyosu (1 adet) bulunmaktadır.
Numune Kabul Kriterleri

 

 • Steril, kuru ve nem geçirmeyen ambalajlardakiler gibi mikrobiyel yönden stabil ürünlerde, taşıma sırasında soğutmaya gerek yoktur. Buna karşın işlem görmemiş, soğutulmuş, pastörize edilmiş, bozulabilir vb. gıdalar 0 °C ile +4 °C arasında, dondurulmuş ürünler ise -18 °C'de taşınmalıdır.
 • Numune, mümkünse orjinal ambalajında getirilmelidir. Orjinal ambalajın yırtılmamış, patlamamış, kırılmamış olması; içindeki numunenin, bulaşma riskinden dolayı dış ortamla temas etmemiş olması gerekir.
 • Numune, orjinal ambalajında gelmeyecek ise steril edilmiş (180 °C'de 2 saat) cam kavanozlarda getirilebilir.
 • Numune, tek kullanımlık steril torbalarda getirilecek ise (örneğin ekmek numunesi için) ağzı kapalı, hava almayacak şekilde getirilmelidir.
 • Numune, tek kullanımlık steril torbalarda getirilecek ise üzerine kalemle yazı yazılmamalı ve kullanılan etiketin üzeri sadece tükenmez kalemle yazılmalıdır.
 • Numune küflenmiş ise analize alınmamalıdır.
 • Numune miktarı en az 200 g/mL olmalıdır. n=5 (5 adet)'li numunelerde her bir numune 200 g/mL olmalıdır.
 • İthalat, ihracat ve üretim yerinden alınan denetim numunelerinde numune sayısı n=5 (5 adet), sterilizasyon kontrolünde numune sayısı n=3 (3 adet) olmalıdır.
 • Dondurulmuş olarak tüketilen ürünler soğuk zincir bozulmadan laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 • Süt ve süt ürünleri son kullanma tarihinden önce getirilmelidir.
 • Et, süt, peynir, yemek, şarküteri (reyon ürünler) vs. numuneler 0-5 °C arasında muhafaza edilerek tüketim süreleri dolmadan laboratuvara getirilmelidir.
 • Clostridium perfringens analizi yapılacak numuneler KESİNLİKLE DONDURULMAMALIDIR.
 • Baharat, toz katkı maddeleri, un, pirinç, bebek maması, kurutulmuş meyve, sebze vb. kuru gıda numuneleri nem almayacak ve neme neden olmayacak ambalajda getirilmelidir.

''