Kimyasal Analiz Laboratuvar Birimi

          


Günümüzde gelişen gıda teknolojileri ve tüketicinin bilinçlenmesi, ürün kalitesinin iyileştirilmesi gerekliliğini arttırmaktadır. Bu nedenle gıda güvenliğinin ve kalite kontrolünün sağlanması tüketici ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Bu kapsamda; Kimyasal Analizler Laboratuar Biriminde gıda maddeleri ile gıdaların üretiminde kullanılan maddelerin ve kullanma suyu numunelerinin ithalat, ihracat, özel istek ve denetim ve bunların şahitleri kapsamında talep edilen analizleri ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan metotlarla yapılmaktadır.

 

Laboratuvarımızda gıdaların temel bileşen analizlerinin yanı sıra gıda maddelerinin işlenmesi ve depolanması sırasında yapılarında meydana gelen değişimler ile taklit ve tağşişe yönelik çeşitli analizler rutin olarak yapılmaktadır.

 

Gıda sektörü sürekli gelişmekte olan bir sektör olup, sektörü ve bilimsel gelişmeleri takip eden bir laboratuar olarak, her geçen yıl analiz çeşitliliğini artırarak ve yapılamayan analizleri yapılabilir hale getirerek TS EN ISO / IEC 17025 standardı gereği analiz kalitesinin yükseltilmesi temel hedefimizdir.

​ ​​
Personel13 (Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı) Personeli İle Hizmet Vermektedir.
Ana Çalışma Konuları
 • Alkol Analizleri
 • Şeker Türevleri (HPLC)
 • Kullanma Suyu Analizleri
 • Yağ Asitleri Kompozisyonu
 • Sterol Kompozisyonu
 • Bitkisel Yağ Aranması
 • Selüloz Tayini
 • Serbest Yağ Asitliği
 • Polar Madde
 • Nişasta Miktar Tayini
 • Kafein
 • Formol Sayısı  vb.

 

Mevcut Cihazlar4 adet Gaz Kromatografi Cihazı (GC), 1 adet Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi Cihazı (GC-MS), 3 adet Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi Cihazı (HPLC), 2 adet Ultra Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi Cihazı (UPLC), 3 adet UV-VIS Spektrofotometre, 1 adet Azot Altında Kurutma Cihazı, 1 adet BOI cihazı, 3 adet Ceketli Isıtıcı, 2 adet etüv, 2 adet Evaporatör, 5adet Hassas terazi, 1 adet  Homojenizatör, 1 adet İletkenlikölçer, 1 adet Isıtıcı Tabla (4'lü), 2 adet Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı, 1 adet Kül Fırını, 1 adet Numune Doğrayıcı, 2 adet pHmetre, 4 adet Vorteks, 7 adet Çekerocak, 1 adet Polarimetre, 2 adet Santrifüj, 1 adet Ultra Saf Su Cihazı, 1 adet Ultrasonik Su Banyosu,
Numune Kabul Kriterleri
 • Yapılacak analiz türüne göre müşteriden alınması gereken numune miktarı  "Laboratuvarda yapılan analizler ve 2017 analiz ücretleri listesinde" verilmiştir.
 • Analize gönderilen numuneler orijinal ambalajlı olmalı veya dökülme akma riski olmayan ambalaj ile getirilmelidir. Ambalaj materyali temiz olmalı, ağzı kapalı olmalı, nem almamalıdır.
 • Analize gönderilen orijinal ambalajlı numunelerin etiketi okunacak durumda laboratuarı ulaşması gerekmektedir. (ezilmiş, bozulmuş etiketli numune kabul edilemez.)

 

​​

''