Dioksin Analizleri Laboratuvar Birimi

​​​

Dioksinler bir grup inatçı çevresel kirletici (POP) olarak adlandırılan kimyasal bileşiklerdir. "Dioksin" ismi yapısal ve kimyasal olarak ilişkili poli klorlu dibenzo para dioksinler (PCDDs) ve poli klorlu dibenzofuranlar (PCDFs) ailesi için kullanılır. Benzer toksik özelliklere sahip dioksin benzeri poliklorlu bifeniller (PCB) de içerir.

Dioksinler tüm dünyada çevrede bulunurlar ve esas olarak hayvanların yağ dokusunda olmak üzere gıda zincirinde birikirler. Dioksin, klor veya brom içeren endüstriyel boyutlu üretimlerde kimyasal bir kontaminant olarak veya klor varlığında, organik bir maddenin yanması sonucu oluşur. Çeşitli endüstriyel proseslerin istenmeyen yan ürünü olarak oluşurlar. Dioksinin oluşmasına neden olan önemli prosesler; Yakma üniteleri, kağıt sanayi, PVC, klorlu çözeltiler, boyalı çıkartmalar ve pestisit gibi klor içeren ürünlerin kimyasal olarak üretilmesidir. Diğer bir proses te metal ayırım yerleri, rafineriler, çimento üretim fırınlarıdır. Madenlerin tasfiyesi, volkanik aktivite ve orman yangınları gibi doğal koşullarda da dioksin üretilebilir.

Dioksinler, furanlar ve PCB ler planar yapılarından dolayı inatçı maddelerdir ve çevrede yok olmazlar ve gıda zincirinde birikirler. Birçok insan gıda alımı yoluyla dioksinlere maruz kalmaktadır. Gıda maddeleri içinde dioksin açısından en riskli gruplar olarak su ürünleri, süt ve ürünleri, et ve ürünleri, yumurta, bitkisel yağlar sayılabilir. Ancak bütün bu ürün gruplarına etki eden yem ve yem katkı maddelerinin önemi de çok büyüktür.

Gıdalarda DİOKSİN analizi Türkiye'de ilk kez Ankara Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğünde yapılmaya başlanmıştır. Ancak şu an analiz yapılmamaktadır.


Personel1 (Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı) Personeli İle Hizmet Vermektedir.
Ana Çalışma KonularıGıda ve yem örneklerinde dioksinler, furanlar ve dioksin benzeri PCB'ler Analiz edilmektedir.
Numune Kabul Kriterleri
  • Numune İstenilen Analizler ve tekrarı için yeterli miktarda olmalıdır.
  • Yapılacak analiz türüne göre müşteriden alınması gereken numune miktarı  "Laboratuvarda yapılan analizler ve 2017 analiz ücretleri listesinde" verilmiştir.
  • Analize gönderilen numuneler orijinal ambalajlı olmalı veya dökülme akma riski olmayan ambalaj ile getirilmelidir. Ambalaj materyali temiz olmalı, ağzı kapalı olmalı, nem almamalıdır.
''