KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

​Müdürlüğümüzün hizmetlerini düzenleyen 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlamış bulunan "Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik" gereği TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardına göre Kalite Yönetim Sistemi dökümantasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup, Müdürlüğümüze tahsis edilen yeni hizmet binasına nakil işlemlerimiz gerçekleştikten sonra uygulanmaya başlanacak ve bu kapsamda gerekli dökümanlar internet sitemiz aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

''