İç Kontrol Birimi

İÇ KONTROL BİRİMİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamında kamu hizmet kalitesinin artması ile birlikte kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ihtiyacını karşılayabilmek maksadı ile anılan kanunun 55, 56, 57, 58 inci maddelerine dayanılarak İç Kontrol Birimi kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir.​

''