Numune Kabul

NUMUNE KABUL İŞLEMLERİ

 • Resmi denetim numuneleri usulüne uygun şekilde numune etiketi ve numune alma tutanağı ile birlikte mühürlü olarak gönderilmelidir.
 • Numune mümkün olan en kısa sürede orijinal özelliklerini kaybetmeyecek şekilde resmi kurye, kargo veya PTT aracılığı ile gönderilmelidir.
 • Özel istek numuneler posta, kargo veya şahıslar tarafından teslim edilebilir.
 •  Numunenin resmi yazısında hangi analizlerin yapılacağı açıkça belirtilmelidir.
 • Özel istek numunelerde; numuneyi tanımlayan, istenilen analizlerin de bulunduğu dilekçeyi kurum / kuruluş / kişilere ait antetli kağıda yazabilecekleri gibi Müdürlüğümüzden temin edecekleri özel istek dilekçe formatını doldurmaları da yeterli olacaktır.
 • Numune miktarı; numunenin parti büyüklüğüne, istenilen analiz sayısına ve analizin cinsine göre farklılık göstermekle birlikte katı numunelerde 0,5 kg., sıvı numunelerde 1 lt  numune yeterlidir. Aynı numunede birden fazla analiz veya özel bir analiz talebi var ise önceden Müdürlüğümüz Numune Kabul Birimi ile temasa geçilmelidir. Mikrobiyolojik analiz talebi ile getirilen /gönderilen tüm numunelerin steril ambalajlarda ve en az 0,5 kg. olması gereklidir.
 • Numuneler orijinal veya analiz için uygun hasarsız, mikrobiyolojik analiz isteniyorsa steril ambalajda laboratuvara teslim edilmelidir.
 • İl Müdürlüğü kontrolörleri tarafından denetim amacıyla alınan gıda, kullanma suyu, atık su, su ürünleri ve yem bayilerinden alınan numunelerden ücret alınmaz. Bunun dışında her türlü İhracat, İthalat, yem fabrikaları denetimi sonucu alınan yem numuneleri, diğer resmi kurumlardan gelen gıda, yem, su ve atık su numuneleri ile Üretim İzni, şahit numuneler ve Özel İstek numuneleri ücretli olup analiz ücretlerinin peşin ödenmesi gerekmektedir. Ancak Mahkemeler aracılığı ile gelen numunelerin analiz ücretleri yatırılmasa bile numune analize alınır ve raporlar ücretin yatırılması sonucu teslim edilir.
 • Numuneye ait analizlerin başlaması için analiz ücretinin Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü Veznesi veya Döner Sermaye İşletmesinin banka hesabına (Ziraat Bankası Iban No: TR53 0001 0000 2158 1390 58 5001) yatırıldığına dair okunaklı bir dekontun tarafımıza elden ya da faks(faks no: 0.272.213 79 15)  ile ulaştırılması gerekir.
 • İl Müdürlüğü aracılığıyla gelen numuneler ile özel istek numunelerinin analiz sonrası kalan kısmı firma tarafından istenmesi durumunda, analiz sonuçları uygun olan numunelerin kalan kısmı tutanak karşılığında firmaya iade edilir. Analiz sonucu olumsuz çıkan, dondurulmuş, işlenmiş ürünler ve tamamı analizde kullanılan numunelerin iadesi söz konusu değildir.
 • Özel İstek numunelerinde ilgili firma veya kişilerin isteğine göre analiz sonucunda değerlendirme (Türk Gıda Kodeksi   Ürün Tebliğleri, yoksa Mecburi Türk Standartları, Gıda Maddeleri Tüzüğü veya İhtiyari Türk Standardı'na göre) yapılabilir.

Gıda Analizleri için istenilen evraklar:

 DenetimİhracatÖzel istekDiğer kontroller
Üst Yazı++-+
Numune Alma  Tutanağı++-+ / -
Numune Etiketi++--
Özel İstek Formu veya Dilekçe--+-
Ücret Belgesi-+++

Yem Analizleri için istenilen evraklar:

 DenetimİhracatÖzel  İstek
Üst yazı++-
Numune alma  Tutanağı-+-
Numune etiketi+++ / -
Özel istek Formu veya dilekçe--+
Ücret belgesi*++


Su-Atık Su Analizleri için istenilen evraklar:
 DenetimÖzel istekDiğer kontroller
Üst yazı+-+
Numune etiketi+-+/-
Özel istek formu veya dilekçe -+ 
Ücret belgesi-++/-''