Numune Kabul Birimi

NUMUNE KABUL VE RAPOR DÜZENLEME(NKRD) BİRİMİ

Müdürlüğümüze gelen resmi(denetim-ihracat-ithalat) ve özel istek analiz numunelerinin (Gıda, Yem, Su ve Atık su) kabulü, kodlanması, analiz ücretlerinin tahsili, analiz için ilgili laboratuvarlara sevki ve analiz sonuçlarının raporlanması Numune Kabul Ve Rapor Düzenleme Birimi tarafından gerçekleştirilir.


​Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Biriminde 1 Uzman Veteriner Hekim, 1 Veteriner Hekim ve 1 Gıda Mühendisi bulunmaktadır.


Cihaz listesi:

Sıra noCihaz AdıMiktarı (adet)
1Terazi1
2Buzdolabı3
3Öğütücü2
4Sıcaklık Nem Ölçer1


''