Mikrobiyoloji Analiz Birimi

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR (MBL) BİRİMİ

Mikrobiyoloji laboratuvarında Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler tebliğinde yer alan bütün analizler yapılmaktadır. Bu doğrultuda birimimiz TKB, Özel sektör ve tüketici isteklerini karşılamak amacı ile yapılandırılmıştır.

Personelimiz yetersiz olduğu konularda kendini geliştirmek amacı ile Bakanlığımız tarafından düzenlenen kurslara katılmak sureti ile kendisini mikrobiyolojik analizlerde yeterli sayılabilecek düzeye getirmiştir. Bu amaçla E.coli ve S. Aureus gibi analizlerde Yurt Dışı Yeterlik Testlerine katılım sağlanmakta ve ayrıca İstanbul İl Kontrol Lab. Müd. tarafından düzenlenen EQA (External Quality Assesment) numunelerinde çalışmalar her yıl düzenli olarak yapılmaktadır.

Laboratuvarımız analiz sonuçlarının olumsuz yönde etkilenmesini engellemek amacı ile gerekli alt yapı ve donanıma sahiptir. Bu amaçla birimimiz;

Besiyerlerinin hazırlanıp sterilizasyon işlemlerinin yapıldığı "Besiyeri Hazırlama Birimi",

Laboratuvara gelen numunelerin çevre şartlarından etkilenmeden en kısa sürede analiz için tartma, parçalama vb. işlemlerinin yapıldığı "Numune Hazırlama Birimi",

Ekim işleminin yapıldığı steril kabinlerin bulunduğu "Ekim Bölümü",

Analizin son aşaması olan İnkübasyon işleminin yapıldığı "İnkübasyon ve Değerlendirme Birimi"

olmak üzere 4 farklı birimden oluşmaktadır. Bu alanlar dışında kontamine maddelerin dekontamine edildiği dekontaminasyon ve yıkama odası bulunmaktadır. 

Laboratuvarımız analizlerin sağlıklı koşullarda gerçekleşmesi için gerekli cihaz ile donatılmış olup, birimimizde mevcut olan cihazlar aşağıda verilmiştir.


Mikrobiyoloji Laboratuvar Biriminde 2 Veteriner Hekim, 1 Biyolog ve 1 Gıda Teknikeri bulunmaktadır.


Cihaz listesi:

Sıra noCihaz AdıMiktarı (adet)
1Terazi2
2Kuru Hava Sterilizatörü1
3Otoklav2
4İnkübatör7
5Ekim Kabini 1
6pH metre1
7Su Banyosu2
8Koloni sayacı1
9Mikroskop1
10Buzdolabı3
11Derin dondurucu1
12Stomacher1
13Mikrodalga Fırın1
15Tüp Karıştırıcı2
​16​Sıcaklık Nem Ölçer​1
​17​Termometre​1
​18​Tempo Reader​1
​19​Tempo Filler​1
​20Vitek 2 Compakt​​1
​21​Heat-go​1
​22​Mini Vidas​1
​23​Macfarland Cihazı​1
​24​Mikropipet​6
​25​Dispenser​1
​​26​Santrifüj​1
​27​IMS Sistemi​1
​28​Mebran Filtrasyon Sistemi​1
​29​Su Distilasyon Cihazı​1
​30​Bulaşık Makinası​1
''