Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

       Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü; TS EN ISO/IEC 17025:2005 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı"nın gereklerini karşılayan düzey ve kalitede hizmet vermeyi amaçlar.

       Laboratuvar Yönetimi; müşteriye sunduğu deney hizmetlerinde ölçümlerin izlenebilirliği, performans kontrolleri ve kalite kontrol çalışmaları düzenleyerek hatasız, profesyonel çalışmayı taahhüt eder.

       Kalite sistemindeki politika ve prosedürlerden sapmalar tespit edildiğinde derhal düzeltici faaliyetlerde bulunulup, gerektiğinde müşterilerin bilgilendirilmesi sağlanır.

       Laboratuvar Yönetimi tüm personelin Kalite Sistemi dokümanlarını okuyup anlayarak kalite politikalarına uymasını sağlar.

      Laboratuvar Yönetimi personelin yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyecek her türlü iç ve dış baskılardan uzak tutulmasını sağlar.

Her düzeyde personel laboratuvarın yeterliliğini, dürüstlüğünü ve bağımsızlığını kaybedecek ve zayıflatacak uygulamalara hiçbir şekilde dahil olamaz.

Tarafsızlık, eşitlik, dürüstlük, gizlilik esasları ve müşteri memnuniyeti doğrultusunda,  hizmetlerin belirlenen kalitede mümkün olan en kısa sürede sunulması ilke edinilmiştir.

       Çalışanları ve müşterileri mutlu bir Kurum amaçlanmaktadır. Sistemin başarılı bir şekilde yürütülmesi için sistem sürekli izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

 

 

                                                                                                                                              Hasan ERARSLAN

        Müdür V.

''