Kalite Yönetim Birimi

Görevleri,

Kalite Yönetim Biriminin görevi, laboratuvarların Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar TS EN ISO/IEC 17025 standardına veya kılavuz standartlara göre kalite ile ilgili çalışmaların koordinasyonu ve izlenebilirliğini sağlamak ve yönetim sistemi politikalarını, hedeflerini ve Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve kılavuz standartların şartlarını karşılayan yönetim sistemine ait dokümanların hazırlanmasını, uygulanmasını, güncelliğini ve gerçekleştirilmesinin takibini sağlamaktır.

Yapısı,

Bakanlığa doğrudan bağlı laboratuvar müdürlüklerinde, Bakanlık Makam'ınca iki müdür yardımcılığının oluşturulması uygun görüldüğü takdirde, kalite yönetim birimi, teknik müdür yardımcısının başkanlığında en az üç kişiden oluşur.

Bu kişilerin laboratuvarda en az beş yıl çalışmış olmaları gerekir. Kalite Yönetim Birimini oluşturan kişilerin konularında yetişmiş ve kalite yönetimi eğitimi almış laboratuvar personeli olmaları gerekir.

Tek müdür yardımcılığı bulunan laboratuvar müdürlüklerinde Kalite Yönetim Birimi idarenin uygun gördüğü ve yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan en az üç kişiden oluşur ve Müdüre karşı sorumludur.

​Müdürlüğümüzde  ;

  • İç Tetkik Birimi,
  • Ölçüm Belirsizliği Birimi,
  • Kalibrasyon Birimi,

    Kalite Yönetim Birimi altında çalışmalarını yürütmektedir.

S.N.​ ÜnvanAdet
1Ziraat Yük.Mühendisi​2
2Gıda Mühendisi1
3Kimya Mühendisi1
4Ziraat Mühendisi1

​Akreditasyon Sertifikasını görmek için tıkla​yınız...​​​

​Akreditasyon Kapsamını​​ görmek için ​​tıklayınız...​​

''