Mineral Analiz Laboratuvar Birimi

Metaller tabiatta doğal olarak bulunan ve iz miktarda dahi olsa tüketilen gıdalar ile insanlara ulaşabilen elementlerdir. Gıda maddelerinin üretimi doğada bulunan hava, su ve topraktan oluşan bir sistem içerisinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle gıda maddesi ister bitkisel isterse hayvansal kökenli olsun çevrenin etkisi altında bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda endüstrinin gelişmesi ve tarımsal üretimde modern tekniklerin kullanımının yaygınlaşması çevrenin kirlenmesine neden olmakta ve dolayısıyla da tarımsal, hayvansal ve su ürünlerinde metalik kirlenmeye neden olmaktadır. Ayrıca çevreden hammaddeye ve üretim aşamasından işlenmekte olan ürüne, pek çok endüstriyel atıkta ve atıkların bulaştırdığı yer altı sularında, toprakta ve havada bulunabilmektedir. Gıda güvenliği ve besleyici değerinin belirlenmesinde gıdanın içerdiği metal düzeyi önemli yer tutmaktadır. Özellikle ağır metallerin insan sağlığı üzerine olan etkilerinin ortaya konulmasıyla birlikte belirli bir dozun üzerine çıkıldığında sağlık açısından tehlike oluşturabilecek Kurşun, kadmiyum, arsenik ve civa gibi bazı metallerin gıdalardaki düzeylerinin belirlenmesi yoluna gidilmiş ve yasal sınırlamalar oluşturulmuştur.

Gıda kalitesi ve güvenliği açısından tüketici sağlığını etkileyebilecek metal ve ağır metallerin gıda, yem ve sularda analizleri laboratuvarımızda ICP-OES cihazı ile yapılmaktadır. Laboratuvarımız konusunda yeterli deneyime sahip personeller ile modern cihaz- ekipman ve referans metotlar kullanılarak, doğru, hızlı ve güvenilir sonuçlar elde edilmektedir.

Mineral analiz laboratuvarı tüm gıdalarda ( bebek mamaları, süt ve ürünleri hariç)  kurşun,  kadmiyum ve tüm gıdalarda civa analizlerinde akreditasyon belgesine sahiptir. Laboratuvarımız analiz sonuçlarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin kontrolünü sağlamak için uluslararası kabul gören bağımsız bir kuruluş olan FAPAS tarafından düzenlenen yeterlilik testlerine katılmaktadır.

S.N.ÜnvanAdet
1Gıda Yük. Mühendisi1
2Ziraat Yük. Mühendisi1
3Kimya Mühendisi1
4Su Ürünleri Mühendisi1
5Ziraat Mühendisi1

​Analizleri görmek için tıklayınız….​​​​​​

S.N.Cihaz AdıAdet
1ICP- OES1
2Mikrodalga Yakma Cihazı1
3Yaş Yakma Cihazı2
4Terazi1
5Soğutmalı İnkübatör1
6Ultra Saf Su Cihazı1
7Blender1
8Vortex1
9Buzdolabı1



''