Kuruluş Görevi

​Müdürlüğümüze gönderilen gıda numunelerinin, 5996 sayılı  "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve "Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik" çerçevesinde:

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince ;

  • İthalat,
  • İhracat,
  • Denetim
gibi amaçlar için gönderilen numunelerin analizlerini,

Diğer kamu kurumlarından gönderilen numunelerde Resmi İstek analizlerini, 

Üniversiteler gibi kurum ve kuruluşların, şahıs veya firmaların Özel İstek analizlerini,

Araştırma geliştirme ve proje analizlerini raporlarında belirtmek kaydı ile yapmaktır.

Bilimsel kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışma yapmak, 
 
Ulusal ve Uluslararası standartları takip etmek,
 
Gıda ve Yem Kontrol Hizmetleri için gerekli olan analiz ve kriterler konusunda kodeks ve tebliğlere esas olmak üzere çalışmalar yapmak ve görüş bildirmek,
 
Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan gıda, yem, su ve su ürünleri maddelerine ait taslak Standartlar hakkında görüş bildirmek,
 
Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri hakkındaki yönetmelik gereği "Faaliyet İzni" almak üzere Bakanlığımıza müracaat eden laboratuvarların dosyalarını inceleyerek görüş bildirmek,
 
Mahkemelerce görüş istenilen ihtilaflı konular hakkında teknik görüş bildirmek,

Gıda Kontrol Laboratuvarlarının GKGM'nce belirtilen denetim programlarına katılmak,
 
Ulusal ve Uluslararası Yeterlilik Testlerine katılmak,
 
Gıda yem, su ve su ürünleri konularında çeşitli kamu ve özel kuruluşlardan gelen sorunlara çözüm getirici çalışmalar yapmak,
 
Gıda ve yem sanayiinde ihtiyaç duyulan her seviyede eleman eğitimleri, Bakanlığımız personelinin hizmet içi eğitimleri ve öğrenci eğitimlerini düzenlemek ve yürütmek ,

Bakanlığımızca, Müdürlüğümüze verilen araştırma ve izleme çalışmalarını yürütmek.​
''