25.5.2016 / Gösterim Sayısı : 2445

KEP Hesapları İle İlgili Duyuru

​02.02.2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan " Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe" istinaden 01.07.2016 tarihinden itibaren Kurumumuz Elektronik Belge Yönetim Sistemini kullanmaya başlayacaktır. Yukarıda adı geçen yönetmelik gereği 01.03.2016 tarihinden itibaren KEP hesabı kullanması  zorunlu olan tüm kamu kurum ve kuruluşları ayrıca limited ve anonim şirketler ile Kurumumuz arasında yapılacak olan yazışmalar KEP hesabı üzerinden yapılacak, 01.07.2016 tarihinden itibaren elden veya posta yolu ile gelen evraklar kabul edilmeyecektir.

Kurumumuza ait KEP adresi :  

adana.gidalab@gthb.hs01.kep.tr   

''