Kuruluş ve Görevler

Kuruluş

Gıda Kontrol Laboratuvarlarının kuruluş ve görevleri 29.12.2011 tarih ve 28157 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre Laboratuvarın görevleri aşağıdaki gibidir.


​Madde 9 (1);

Laboratuvarın görevi, Yönetmelik kapsamında belirtilen ürünlerde Bakanlık il müdürlüklerince ithalat, ihracat, denetim ve benzeri amaçlar için gönderilen numunelerin analizlerini, diğer kamu kurumlarından gönderilen numunelerde resmi istek analizlerini, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşların, şahıs veya firmaların özel istek analizlerini, araştırma geliştirme ve proje analizlerini raporlarında belirtmek kaydı ile yapmaktır. 
''