Mikrobiyoloji Lab.


Personel Durumu
 ​
1 Ziraat Yüksek Mühendisi
1 Veteriner Hekim
1 Ziraat Mühendisi
1 Sağlık Teknikeri
 
  
Ana Çalışma Konuları
 
Gıda ve yemlerde, risk etmeni patojen mikroorganizmaların ve kalite indikatörü olan mikroorganizmaların tespitinin ve sayımının yapılması.
 
 
 
Mevcut Cihazlarımız
 
  •        VITEK 2,
  •        IBCM,​
  •        miniVIDAS,
  •        TEMPO cihazı,
  •        Otoklavlar,
  •        İnkübatörler,
  •        Mikroskop,
  •        Kuru Hava Sterilizatörü,
  •        Benmari,
  •        Diğer Laboratuvar Cihaz ve Ekipmanları
 
 
 
Hedeflerimiz
 
TGK Mikrobiyolojik kriterler tebliğinde yer alan mikrobiyolojik analizlerin tamamını, ulusal ve uluslar arası kalite sınırları içerisinde yapmak.
 
 
 
Numune Kabul Kriterleri
 
Steril ambalajda veya orijinal ambalajda gıda/yem numunesi 200 g (veya mL). Numunenin cinsine göre uygun sıcaklık aralığında (<18 °C, 2-8°C, oda sıcaklığı)
 
 
Akreditasyon Durumu
 
Akredite.​


''