Staj

Staj Başvurusu Yapacak Öğrencilerin Dikkatine


  1. Kurumumuza staj başvuruları 01.01.2016-30.04.2016 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır.
  2. Başvurular 02.05.2016 - 06.05.2016 tarihleri arasında staj komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlar kurumun web sitesi olan http://gidalab.tarim.gov.tr/tekirdag adresinden yayınlanacak ve ayrıca  eğitim birimlerine yazı ile bildirilecektir.
  3. Başvurusu kabul edilen öğrencilerden eğitim gördükleri kurumları vasıtasıyla aşağıdaki belgeler istenir.
  • Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan,Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne hitaben yazılmış olan; staj tarihi,süresi ve uygunluğunu belirtir yazı.
  • Öğrencinin fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı.
  • 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 87.maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi gereği,yapılması zorunlu olan 'İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Piriminin ' stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren SGK Sigortalı işe giriş bildirgesi formu.
  • Staj değerlendirme formu.
  • 2 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi.
  • 2 adet vesikalık fotoğraf.
  • Stajın telafisi halinde telafi süresi kadar tekrar SGK Sigortalı işe giriş bildirgesi formu stajyerden istenir.

Başvuru Dilekçesi İçin:
''