Projeler

​DEVAM EDEN PROJELER

​​Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi(TAGEM Projesi)

  • ​Işınlanmış Gıdaların Elektron Spin Rezonans (ESR) Spektroskopisi ve Termolüminesans (TL) Analiz Yöntemleri ile Tespit Edilmesi. 

 Proje Başlangıç tarihi: 01/01/2016​​ - Proje Bitiş Tarihi: 31/12/2018


TAMAMLANAN PROJELER


  • ​​Tekirdağ İlinde Kirazlarda Bazı Organik Fosforlu ve Organik Klorlu Pestisit Kalıntıları Üzerine Bir Araştırma (TAGEM Projesi) : Proje tamamlanmıştır.

  • ​Trakya Bölgesinde Süne Zararlısının Ekmeklik Buğdayların Teknolojik Özellikleri ve Ekonomik Değerleri Üzerine Etkisi (TAGEM Projesi) : Proje tamamlanmıştır.
''