Numune Kabul ve Raporlama Birimi

Erdem KILIÇ           Ziraat Mühendisi - Laboratuvar Birim Sorumlusu

İsmet ÜÇER            Veteriner Hekim​

Halis YILDIRMAZ    Gıda Mühendisi

Tolga AYDIN           Veteriner Sağlık Teknikeri

 

NUMUNE KABUL RAPOR DÜZENLEME ŞEFLİĞİ


Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Şefliği; TS EN ISO/17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği İçin Genel Şartlar Standardının" 4.1.5-Laboratuvar maddesine uygunluğu sağlamak için T.K.B. Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 04.12.2002 tarih ve 75938 sayılı olurları ile 02.01.2003 tarihinde oluşturulmuştur. Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Şefliği;

·  Numune Kabul

·  Analiz ücreti hesaplanması

·  Numunelerin kodlanması, ilgili laboratuvarlara teslimi

·  Numuneye ait analiz raporunun ön şablonlarının hazırlanması ve

·  Rapor yazımının yapıldığı birimlerden oluşmaktadır.

NUMUNE KABULÜ


İl ve İlçe Müdürlüklerince ilgili yönetmeliklere uygun alınarak laboratuvarımıza denetim/ ithalat / ihracat amaçlı analiz için gelen gıda, yem ve bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddeler ile yarı mamul gıda maddeleri ve yan ürünlerine ait numunelerin kabulü Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Şefliğine bağlı Numune Kabul Ünitesi tarafından yapılır. Gelen numuneler aşağıdaki şartları taşımalıdır:

·  Resmi denetim numuneleri Resmi Numune Alma Prosedürüne uygun şekilde numune etiketi ve numune alma tutanağı ile birlikte mühürlü olarak gönderilmelidir.

·  Numune mümküm olan en kısa sürede orijinal özelliklerini kaybetmeyecek şekilde resmi kurye, kargo veya PTT aracılığı ile gönderilmelidir.

·  Özel istek numuneler posta, kargo veya şahıslar tarafından teslim edilebilir.

·  Numunenin resmi yazısında hangi analizlerin yapılacağı açıkça belirtilmelidir.

·  Özel istek numuneler; numuneyi tanımlayan, istenilen analizlerin bulunduğu kurum / kuruluş / kişilere ait antetli veya Müdürlüğümüzden temin edecekleri özel istek dilekçe formatını doldurmaları yeterli olacaktır.​

·  Numune miktarı; numunenin parti büyüklüğüne, istenilen analiz sayısına ve analizin cinsine göre farklılık göstermekle birlikte katı numunelerde 0,5 kg. , sıvı numunelerde 1 kg. numune yeterlidir. Aynı numunede birden fazla analiz veya özel bir analiz talebi (pestisit, mikrobiyolojik ) var ise önceden Müdürlüğümüz Numune Kabul Birimi ile temasa geçilmelidir. Mikrobiyolojik analiz talebi ile getirilen /gönderilen tüm numunelerin steril ambalajlarda ve en az 0,5 kg. olması gereklidir.

·  Numuneler orijinal veya analiz için uygun (mikrobiyoloji için steril) ambalajda laboratuvara intikal etmelidir.

·  İl Müdürlüğü denetçileri tarafından denetim amacıyla alınan gıda, kullanma suyu, atık su, su ürünleri ve yem bayilerinden alınan numunelerden ücret alınmaz. Bunun dışında her türlü İhracat, İthalat, yem fabrikaları denetimi sonucu alınan yem numuneleri, Üretim İzni, referans laboratuvarlara gönderilen şahit numuneler ve Özel İstek numuneleri ücretli olup analiz ücretlerinin peşin ödenmesi gerekmektedir.

·  Numuneye ait analizlerin başlaması için analiz ücretinin yatırıldığına dair okunaklı bir dekontun tarafımıza ulaştırılması gerekir.( Mahkemeler aracılığı ile gelen numunelerin analiz ücretleri yatırılmasa bile numune analize alınır ve raporlar ücretin yatırılması sonucu teslim edilir.)

·Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü aracılığıyla gelen numunelerin analiz sonrası kalan kısmı firma tarafından istenmesi durumunda, numuneyi tanımlayan üst yazıda Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından veya firma tarafından bir dilekçe ile belirtilmelidir. Bu durumda analiz sonuçları uygun olan numunelerin kalan kısmı tutanak karşılığında firmaya iade edilir. Analiz sonucu olumsuz çıkan, dondurulmuş, işlenmiş ürünler ve tamamı analizde kullanılan numunelerin iadesi sözkonusu değildir.

·  Özel İstek numunelerinde ilgili firma veya kişilerin isteğine göre analiz sonucunda değerlendirme (Türk Gıda Kodeksi - Ürün Tebliğleri, yoksa Mecburi Türk Standartları, Gıda Maddeleri Tüzüğü veya İhtiyari Türk Standardı'na göre) yapılabilir. Mahkemeler aracılığı ile gelen numunelerin analiz ücretleri yatırılmasa bile numune analize alınır ve raporlar ücretin yatırılması sonucu teslim edilir.

 

 

''