1. 639 sayılı Bakanlığımız Teşkilat ve Görevleri hakkındaki kanun gereği gıda ve yem numunelerinin muayene ve analizlerinin yapılması,
  2. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği gıda ve yem numunelerinin muayene ve analizlerinin yapılması,
  3. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler gereği su ve su ürünleri, kullanma suları ve ayrıca atık su numunelerinin muayene ve analizlerinin yapılması,
  4. Görev verilen projeler için gerekli analizlerin yapılması, özel veya tüzel kişi ve kuruluşların ürün özelliklerini tespit amacıyla gönderdikleri gıda, yem, kullanma suları ile ve atık su numunelerinde istenilen muayene ve analizlerin yapılması,
  5. Konu ile ilgili eğitim gören stajyer öğrencilere ve özel kuruluşların konu ile ilgili personeline eğitim verilmesi şeklinde özetlenebilir.