Kimyasal Analiz Laboratuvar Birimi

Kimyasal Analiz Laboratuvarında, bitkisel ve hayvansal ürünler ile atık su, içme ve kullanma suyu ve su ürünleri sularının kimyasal analizleri yapılmaktadır. Kimyasal analizlerde genellikle titrimetrik ve gravimetrik metodlar uygulanmakla birlikte, bazı analizler spektrometrede yapılmaktadır. Yapılan analizlerde öncelikle Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği çerçevesinde yayınlanan Analiz Metotları Tebliği, tebliğde bulunmayanlar ise T.S. ve uluslararası kabul görmüş metotlar esas alınmaktadır.

 

Laboratuvarımızın çalışma sahası oldukça geniş olup her türlü gıda maddesinin kimyasal analizleri yapılabilmektedir.

Laboratuvarımızda başlıca analizi yapılan ürünleri şöyle sıralayabiliriz:

Bal,şeker ve şekerli gıdalar, un ve unlu mamuller,tuz ve baharatlar, bitkisel yağlar,içme ve kullanma suları ve atık sular.

Laboratuvarımızda 

1 Kimyager 

1 Gıda Mühendisi

1 Ziraat Mühendisi 

1 Veteriner sağlık teknikeri 

olmak üzere dört teknik eleman görev yapmaktadır.​


AYŞE YALÇIN KARA​

 LABORATUVAR SORUMLUSU


''