6.2.2017 / Gösterim Sayısı : 206

Türkak Denetimi

Müdürlüğümüzde Gıda ve yemlerde Protein Tayini (Kjeldahl Metodu), Listeria monocytogenes aranması, Salmonella spp. aranması, Koagulaz pozitif stafilokok ve E. coli O157 aranması, tahıl ve tahıl ürünlerinde Rutubet Tayini, tahıllar, baklagiller ve tüm ürünlerde Kül Tayini analizleri için Türk Akreditasyon Kurumu'na (TÜRKAK) akreditasyon başvurusunda bulunulmuştur. 6 Şubat 2017 tarihinde TÜRKAK denetçileri Prof. Dr. Eser SÖZMEN, Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI ve Dr. Tülin URKUN tarafından Laboratuvarımız denetlenmiştir.

''