Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı


Gelişen gıda teknolojisi ve tüketicinin bilinçlenmesi, günümüzde ürün kalitesini iyileştirme gayretlerini de arttırmaktadır. İnsanların yaşamları için temel gereksinimleri olan gıdaların, güncel teknolojik gerekler doğrultusunda üretilmesi, sağlıklı ve dengeli beslenmenin temini yolunda önemli bir hizmettir. Gıda güvenliğinin ve kalite korunumunun sağlanması çabaları da tüketici ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda güncel teknolojik gelişmelerin, üretici ve ürün uygulayıcıları açısından da dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarında insan sağlığını direk olarak etkileyecek etmenlerin varlığının tespiti, gıda ve ürün güvenilirliği, gıdanın raf ömrünün belirlenmesi amacıyla kontrol işlemleri yapılır.Gıda tanımına giren ürünlerin üretimi, işlenmesi, saklanması ve tüketiciye kadar geçen aşamalarda mikroorganizmaların önemli sonuçlar verebilecek bulaşmaları ile karşılaşabilirler. Genellikle mikroorganizmalar oluşan üründe bozulma veya tüketicilerde gıda kökenli hastalık ve zehirlenmelere kadar yol açabilen sorunlar, kullanılan ürün veya işleme tekniğine bağlı olarak ortaya çıkan sağlık, ekonomik ve zaman kayıplarına yol açmaktadır.

     Endüstrileşmiş ülkelerde gıda kökenli hastalıklar için hazırlanan istatistikler olayların % 60'ının uygulanan kötü gıda işleme teknikleri ile veya kurulu gıda hizmet ve servislerindeki bulaşmalarla olduğunu göstermektedir. Gıda; üretim, işleme, paketleme, nakliye, depolama ve servis süreçlerinde zehirli maddelerle, enfeksiyon yapıcı veya toksik karakterli mikroorganizmalarla bulaşmaya uğrayabilir. Zaman-sıcaklık uygulamalarındaki yetersizlikler gibi proses hataları söz konusu olduğunda ise bu mikroorganizma veya mikroorganizma toksinleri artan riskler oluşturabilirler. Eğer bulaşmış ve bu sebeple bozulmuş gıdalar tüketilirse, gıda kökenli hastalıklar veya zehirlenmeler meydana gelebilir, buna bağlı olarak bireyin ve toplumun sağlığını etkileyerek sosyal ve ekonomik sorunlar ortaya çıkarabilirler.  Bütün bunlar mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılan analizlerin ve sonuçlarının önemini ortaya koymaktadır. Bu durumda yapılacak mikrobiyolojik analizlerinin ve sonuçlarının güvenilirliği açısından örneklerin numune alma yönetmeliği'ne uygun koşullarda laboratuvarımıza ulaştırılması gerekmektedir.

     Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvarı, Numune Hazırlama, Besiyeri Hazırlama ve Sterilizasyon, Ekim Bölümü, İnkübasyon Bölümü ve Atık İmhası-Otoklav Bölümü olmak üzere 5 ayrı bölümden oluşmaktadır.


MERSİN GIDA KONTROL LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ
MİKROBİYOLOJİ ANALİZ LABORATUVARI 2017 ANALİZ YILI FİYAT LİSTESİ
SIRA
NO
ANALİZ ADIANALİZ ÜCRETİ ​ ​
ANALİZ
SÜRESİ
5'li SİSTEM
FİYATI
ANALİZ FİYATI
AKREDİTE
FARKI
AKREDİTE
TOPLAM
FİYATI
1Anaerobik Bakteri Aranması
(Her Sıcaklıkta)
70  2 GÜN350,0
2Aerobik Bakteri Sayısı(AKS) 707772 GÜN385,0
3Bacillius cereus80  24 saat400,0
4Clostridium Spp Tayini 100  18-24 saat500,0
5Enterobacteria Sayısı70  20-24 saat350,0
6E.coli (EMS)110  2-8 Gün550,0
7E.coli (katı besiyeri)7077718-24 saat385,0
8E.coli O 157 H:7135  42-48 saat675,0
9E.coli O 157 H:7 (vidas)180  25 saat900,0
10Koliform (Katı Besiyer)7077718-24 saat385,0
11Fekal Koliform (EMS) 115  2-4 Gün575,0
12E.coli-Koliform (EMS)115  2-7 Gün575,0
13Et Tür Tayini (ELİSA) (Her bir tür için)275  1 Gün1375,0
14Fekal Streptococ (Enterococcus)65  2-3 Gün325,0
15Sterilite Kontrolü (30 °C'de 15 gün İnkübasyon+Kültürel Ekim)(83+77) 160  18 Gün800,0
16Sterilite Kontrolü 55°C'de 7 gün İnkübasyon+Kültürel Ekim(60+77) 137  10 Gün685,0
17KÜF(Hızlı)115  3 Gün575,0
18KÜF70  5 Gün350,0
19MAYA ve KÜF (Bakanlık)70  3 Gün350,0
20KÜF-MAYA70  5 Gün350,0
21Listeria Monocytogenes120  96 saat600,0
22Listeria Monocytogenes (vidas)165  49 saat825,0
23Listeria spp.120  3-4 Gün600,0
24Osmofilik Maya (Şeker vb.)70  5 Gün350,0
25Pseudomonas Aeruginos70   350,0
26Rope Sporu 80  3 Gün400,0
27Salmonella120  66 saat600,0
28Salmonella (Hızlı Test)-VIDAS150  39-40 saat750,0
29Staphylococcus Aureus 8088845-48 saat440,0
30Ticari Sterilite (İnkübasyon 30 °C'de 10 gün + 2 pH)(70+28+28) 1262 ayrı paket alınacakTMAB+2PH13 Gün630,0
31Ticari Sterilite (İnkübasyon 55 °C'de 5-7 gün + 2 pH)(60+28+28) 1162 ayrı paket alınacakTMAB+2PH10 Gün580,0
32Ticari Sterilite (İnkübasyon 35 °C'de 15 gün + 2 pH)(83+28+28) 1392 ayrı paket alınacakTMAB+2PH18 Gün695,0
33Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri Sayımı TMAB707772 Gün 385,0
34Vibrio Parahaemolyticus100  36-48 saat500,0
35Vibrio CholeraTayini 100  2-3 Gün500,0

 FİZİKSEL ANALİZ LABORATUVARI ​ ​PERSONEL DURUMU
1 Veteriner1
2 Mühendis4
3Tekniker
1


​ ​ ​ ​CİHAZLAR
Mini Vidas1 adetUV Lamba2 adet
Tempo1 adetTüp Karıştırıcı2 adet
Sterilizatör1 adetMikroskop1 adet
İnkübatör8 adetSantrifüj1 adet
Otoklav3 adetTerazi2 adet
Benmari1 adetPh metre2 adet
Mikrodalga1 adetKoloni Sayacı1 adet
Buzdolabı7 adetKlima3 adet
Stomacher1 adetSaf su cihazı1 adet
''