Kalıntı

​Kalıntı Laboratuvar Birimimizde, Gıda, yem denetim ve izleme programları kapsamında gelen numunelerde ve ithalat, ihracat, özel istek numunelerinde kalıntı analizleri yapılmaktadır. Birimimiz kalıntı analizleri konusunda Bakanlığımız tarafından yürütülen izleme, denetim, sürvey, ve ulusal projelerde ( Hasat Öncesi Denetim Programı, EKÜY, izleme programları vs.) görev almaktadır

Laboratuvar birimimiz 3 Mühendis 1 Biyolog ve 1 Kimyager personel ile hizmet vermektedir. Birim personelimiz öncelikle TS EN ISO 17025 kalite standartları konusunda olmak üzere ve laboratvuar koşullarında gerekli tüm bilgi ve teknolojiler konusunda geniş kapsamlı eğitimlerle donatılmış durumdadır.

 Laboratuvarımızda özellikle son günlerde dikkat çeken Pestisit analizleri çalışılmakta olup; analiz için uygulanan metotlar ve kullanılan cihazlar modern teknolojiyle paralellik arz etmektedir.

"Pest" kavramı, ürünlere, insanlara ve hayvanlara zarar veren organizmaları ifade eder. İnsanlara, çevreye, sağlığa ve ürünlere zarar veren organizmaları engelleyen, uzaklaştıran veya imha eden kimyasal ve biyolojik maddelere de "Pestisit" denir. Yoğun ve bilinçsiz bir şekilde kullanılan ve çevre kirliliğine neden olan etkenlerden biri olan pestisitler, ekonomik bir şekilde üretilmeleri ve kullanım kolaylığı nedeniyle; ürünü hastalıkların, böceklerin, yabancı otların ve diğer zararlıların olumsuz etkilerinden koruyarak verim ve kaliteyi güvence altına almayı amaçlayan tarımsal savaşımda çok önemli bir yer tutmaktadır. Bilim adamlarınca insanlara, hayvanlara ve bitkilere çeşitli derecelerde zararı dokunabilecek 10.000 'den fazla böcek, 600 yabancı ot, 1.500 'den fazla bitki hastalığı ve 1500 tür nematod olduğu belirtilmektedir Çağımıza gelinceye kadar insanlar çeşitli türden bu zararlılarla çeşitli şekillerde mücadele etmeye çalışmışlardır. Özellikle zirai mücadele alanında ıslah, mekanik önlemler, rotasyon gibi çarelere başvurmuşlardır. Hastalıkların kontrol altında tutulması amacıyla kimyasal maddelerin gittikçe artan dozlarda kullanılmaya başlanılması yüzyılımıza ait bir uygulamadır. Bu mücadele biçiminde kullanılan kimyasallar, ürünlerde kalıntılar bırakmaktadır. Birimimizde bu tür kalıntıların limitler içerisinde (TGK ve AB Limitleri vb.) olup olmadığını tespit amaçlı analizler yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda teknolojik cihazlar ve uluslar arası metotlar (J.AOAC 2007.01) kullanılarak GC, GC-MS ve LC-MS\MS cihazlarımızla Yaş Meyve ve Sebze, Yem, Hububat, Bakliyat, Tahıl ürünlerinde pestisit analizleri ve Balda Naftalin analizi ( In House, 2014) yapılmaktadır.

Laboratuvarımız sonuçlarımızın güvenilirliğini sağlamak amacıyla her yıl düzenli olarak ulusal ve uluslar arası yeterlilik testlerine katılmaktadır. Pestisit analizlerinde 2007 yılından itibaren akreditasyon belgelerine sahip olan Laboratuvarımız TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Birimimizde yaklaşık 230 pestisit etken maddesinin analizi yapılmakta olup, 34 etken madde akreditasyon kapsamındadır. Talepler ve ihtiyaç doğrultusunda etken madde ve yapılabilen matriks çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.​

''