Staj İşlemleri

STAJ BAŞVURU KRİTERLERİ

1.            Staj başvuru işlemleri 02.01.2017- 28.04.2017 tarihleri arasında Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü "İdari İşler Birimine" yapılacaktır.

2.            Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

3.            Başvuruya gelen öğrenciler aşağıdaki belgeleri (başvuru dilekçe ekinde) ibraz edecekleridir.

    BAŞVURU DİLEKÇESİ (Laboratuvar Müdürlüğümüzden  dilekçe verilecektir)
    NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ (2 Adet )
    2 Adet ÖĞRENCİ OLDUĞUNA DAİR BELGE (Fotoğraflı olacaktır aksi takdirde kabul edilmeyecektir) - (Mühürlü İmzalı-ASLI)
    2 Adet FOTOĞRAF (Son altı ay)
    1 Adet Transkript

Ek Dosyalar

''